Title: Zhodnocení financování a hospodaření základní školy
Other Titles: Evaluation of the financing and management of elementary school
Authors: Krejcarová, Eva
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7234
Keywords: základní školství;financování;výdaje na vzdělávání;normativ.
Keywords in different language: elementary education;funding;expenses on education;normative.
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu financování vybrané základní školy. Práce se zabývá současným způsobem financování a hospodaření základní školy, zachycením jednotlivých finančních toků plynoucích do daného sektoru. V poslední části práce je provedena analýza finančního hospodaření na příkladu konkrétní příspěvkové organizace. Autorka se zaměřila na vícezdrojové financování, které plyne do vybrané základní školy.
Abstract in different language: The submitted thesis is focused on analysis of funding of the primary education in Czech Republic. The thesis then covers present system of funding of the primary education by aiming at the individual cash flows which come into this sector. In the last part of the thesis, the analysis of the concrete publicly funded institution is made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace ZCU-FEK-VEK Eva Krejcarova .pdfPlný text práce19,18 MBAdobe PDFView/Open
Krejcarova v.pdfPosudek vedoucího práce569,17 kBAdobe PDFView/Open
Krejcarova o.pdfPosudek oponenta práce518,83 kBAdobe PDFView/Open
Krejcarova ob.pdfPrůběh obhajoby práce260,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.