Název: Zhodnocení financování a hospodaření základní školy
Další názvy: Evaluation of the financing and management of elementary school
Autoři: Krejcarová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7234
Klíčová slova: základní školství;financování;výdaje na vzdělávání;normativ.
Klíčová slova v dalším jazyce: elementary education;funding;expenses on education;normative.
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu financování vybrané základní školy. Práce se zabývá současným způsobem financování a hospodaření základní školy, zachycením jednotlivých finančních toků plynoucích do daného sektoru. V poslední části práce je provedena analýza finančního hospodaření na příkladu konkrétní příspěvkové organizace. Autorka se zaměřila na vícezdrojové financování, které plyne do vybrané základní školy.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted thesis is focused on analysis of funding of the primary education in Czech Republic. The thesis then covers present system of funding of the primary education by aiming at the individual cash flows which come into this sector. In the last part of the thesis, the analysis of the concrete publicly funded institution is made.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace ZCU-FEK-VEK Eva Krejcarova .pdfPlný text práce19,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejcarova v.pdfPosudek vedoucího práce569,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejcarova o.pdfPosudek oponenta práce518,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejcarova ob.pdfPrůběh obhajoby práce260,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7234

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.