Název: Kreativní účetnictví a účetní etika v podmínkách české účetní legislativy
Další názvy: Creative Accounting and Accounting Ethics Standards in Comparison to Czech Accounting Legislation
Autoři: Zimanová, Wanda
Vedoucí práce/školitel: Burešová, Veronika
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7235
Klíčová slova: kreativní účetnictví;účetní legislativa;účetní etika
Klíčová slova v dalším jazyce: creative accounting;accounting legislation;accounting ethics
Abstrakt: Tato práce se zabývá kreativním účetnictvím a účetní etikou v podmínkách české účetní legislativy. Jejím hlavním cílem je vymezit, co je to kreativní účetnictví a jaké hlavní techniky využívá. Dále popisuje českou účetní legislativu, její nedostatky a její srovnání s IAS/IFRS a US GAAP. Praktická část se soustředí zejména na kreativní techniky využívané českými podnikateli. Následují pravidla české účetní etiky a na závěr vyhodnocení výsledků výzkumu věnovanému názoru veřejnosti na kreativní účetnictví v České republice. Toto téma jsem si zvolila zejména proto, že kreativní účetnictví je rozsáhlá a zajímavá oblast, které zatím nebyla věnována dostatečná pozornost, přestože je využívána mnoha podnikateli. Práce vychází z teorie věnující se světovému konceptu a navazuje na něj praktickými poznatky z českého prostředí. Praktická část je doplněna příklady a u dotazníku názornými grafy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with creative accounting and accounting ethics standards in comparison to Czech Accounting Legislation The main goals is describing what is creative accounting and its main techniques. Then it defines Czech Accounting Legislation, its problems and compairs them to IAS/IFRS and US GAAP. Practical part deals especially with creative techniques used by Czech bussinessmen. The other part draws Czech accounting ethics and the last part is a study about public opinion on creative techniques in the Czech republic. I chose this topic because creative accounting is interesting and most of the bussinessman use creative techniques every day, but there are not many books that describes this. The theoretical part of my thesis is mostly based on books that describes creative accounting in general. Then practical part follows and it describes creative accounting in Czech republic. The practical part includes examples of creative techniques and charts are used in the study.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zimanova.pdfPlný text práce4,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zimanova.pdfPosudek vedoucího práce677,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zimanova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce631,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zimanova.PDFPrůběh obhajoby práce167,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7235

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.