Title: Kreativní účetnictví a účetní etika v podmínkách české účetní legislativy
Other Titles: Creative Accounting and Accounting Ethics Standards in Comparison to Czech Accounting Legislation
Authors: Zimanová, Wanda
Advisor: Burešová, Veronika
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7235
Keywords: kreativní účetnictví;účetní legislativa;účetní etika
Keywords in different language: creative accounting;accounting legislation;accounting ethics
Abstract: Tato práce se zabývá kreativním účetnictvím a účetní etikou v podmínkách české účetní legislativy. Jejím hlavním cílem je vymezit, co je to kreativní účetnictví a jaké hlavní techniky využívá. Dále popisuje českou účetní legislativu, její nedostatky a její srovnání s IAS/IFRS a US GAAP. Praktická část se soustředí zejména na kreativní techniky využívané českými podnikateli. Následují pravidla české účetní etiky a na závěr vyhodnocení výsledků výzkumu věnovanému názoru veřejnosti na kreativní účetnictví v České republice. Toto téma jsem si zvolila zejména proto, že kreativní účetnictví je rozsáhlá a zajímavá oblast, které zatím nebyla věnována dostatečná pozornost, přestože je využívána mnoha podnikateli. Práce vychází z teorie věnující se světovému konceptu a navazuje na něj praktickými poznatky z českého prostředí. Praktická část je doplněna příklady a u dotazníku názornými grafy.
Abstract in different language: This thesis deals with creative accounting and accounting ethics standards in comparison to Czech Accounting Legislation The main goals is describing what is creative accounting and its main techniques. Then it defines Czech Accounting Legislation, its problems and compairs them to IAS/IFRS and US GAAP. Practical part deals especially with creative techniques used by Czech bussinessmen. The other part draws Czech accounting ethics and the last part is a study about public opinion on creative techniques in the Czech republic. I chose this topic because creative accounting is interesting and most of the bussinessman use creative techniques every day, but there are not many books that describes this. The theoretical part of my thesis is mostly based on books that describes creative accounting in general. Then practical part follows and it describes creative accounting in Czech republic. The practical part includes examples of creative techniques and charts are used in the study.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zimanova.pdfPlný text práce4,69 MBAdobe PDFView/Open
zimanova.pdfPosudek vedoucího práce677,33 kBAdobe PDFView/Open
zimanova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce631,83 kBAdobe PDFView/Open
zimanova.PDFPrůběh obhajoby práce167,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.