Název: Zhodnocení marketingových aktivit vybrané cestovní kanceláře
Další názvy: Evaluation of marketing strategies of a chosen travel agency
Autoři: Šumlovová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7237
Klíčová slova: cestovní kancelář;marketing;osobní přístup;provizní prodej
Klíčová slova v dalším jazyce: travel agency;marketing;personal approach;commission sales
Abstrakt: Bakalářská práce vychází z dlouholeté osobní zkušenosti autorky s oborem cestovního ruchu. V úvodu práce je představena vybraná cestovní kancelář Exim Tours a analyzovány výsledky hospodaření za uplynulé tři roky. Tato společnost byla vybrána na základě dominantního postavení na trhu nejen z pohledu objemu prodeje a vykázaného zisku, ale hlavně kvůli svému prvenství v oblasti marketingových aktivit. Druhá část práce obsahuje stručný teoretický základ zahrnující definici ?4P? a marketingu na internetu. Důležitou část tvoří analýza a zhodnocení jednotlivých marketingových aktivit společnosti Exim Tours. Tato kapitola byla vypracována na základě skutečných dat firmy, které byl ochotný poskytnout marketingový ředitel CK Exim Tours Ing. Zíma. Práce je zakončena návrhem marketingových inovací, které pomohou společnosti k upevnění postavení na trhu a k prohloubení vztahů se stávajícími zákazníky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is based on the author´s long-term personal experience with tourist industry. The introduction describes Exim Tours travel agency and analyses its business outcome for the past three years. This travel agency was chosen for its prominent position on the market, not only for its sales volume and profits but also and most importantly, for its leading position in the field of marketing activities. The second part of the thesis contains a short theoretical description including ?4P? definition and internet marketing. Analysis and evaluation of single marketing activities of Exim Tours makes and important part of the thesis. This chapter was written on the basis of real data that was willingly provided by the company´s marketing manager Mr. Zíma. The thesis is closed by a suggestion of marketing innovations that can help the travel agency secure its position on the market and deepen relationship with its existing clients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Sumlovova.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sumlovova v.pdfPosudek vedoucího práce256,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sumlovova o.pdfPosudek oponenta práce275,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sumlovova ob.pdfPrůběh obhajoby práce265,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7237

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.