Název: Podpora řízení zvoleného podniku informačním systémem
Další názvy: Business Management Support of Unicorn Systems a.s. by Information System
Autoři: Bradová, Sára
Vedoucí práce/školitel: Lukeš, Jan
Oponent: Hauser, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7239
Klíčová slova: informační systém;efektivnost informačních systémů;podpora řízení podniku
Klíčová slova v dalším jazyce: information system;effectiveness of information systems;support of enterprise management
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na podporu řízení podniku informačním systémem a problematiku ekonomické efektivnosti informačních systémů. Po teoretických prvních kapitolách, které shrnují poznatky z oblasti strategického a manažerského řízení podniků, využití informačních technologií v podnicích a efektivnosti IS, je představen podnikatelský subjekt Unicorn Systems a.s., firma podnikající ve vývoji softwaru, stručná historie této společnosti a nastínění osobnosti a přístupů k podnikání jejího majitele Vladimíra Kováře. Ve čtvrté kapitole je pak popsána vlastní podniková metodika Unicorn Enterprise System Powered Company a její základy a aplikace na interní informační systém Unicorn Universe. Pátá kapitola se věnuje zhodnocení ekonomické efektivnosti systému Unicorn Universe i jeho nefinančním přínosům a návrh na zlepšení pro podnik.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is aimed at management support of Unicorn Systems enterprise by information system and problems of economic effectiveness of information systems in general. After the first theoretical chapters that summarize the findings from the field of strategic management and business management, use of information technologies in enterprises and effectiveness of IS, there is the business entity Unicorn Systems a.s. introduced, which is the company doing business in software development. This part also includes a brief history of the company and outline of the personalitiy and approaches to business by its owner Vladimír Kovář. The fourth chapter then describes the company's own methodology Unicorn Enterprise System Powered Company and its foundations and applications on the internal information system Unicorn Universe. The fifth chapter presents an evaluation of the economic effectiveness of the Unicorn Universe as well as its non-financial benefits and suggestions for improvement for the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Podpora rizeni podniku Unicorn Systems a.s. informacnim systemem_Sara Bradova.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bradova.pdfPosudek vedoucího práce574,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bradova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce524,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bradova.PDFPrůběh obhajoby práce225,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7239

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.