Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPavlák, Miroslav
dc.contributor.authorVlková, Miroslava
dc.contributor.refereeSingerová, Jitka
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:28:12Z
dc.date.available2012-08-20cs
dc.date.available2014-02-06T12:28:12Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier54236
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7240
dc.description.abstractPředložená bakalářské práce se věnuje tématu Motivování zaměstnanců v organizaci, jelikož motivace zaměstnanců je jedním z důležitých zdrojů rozvoje a prosperity firmy. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit současný stav motivace ve společnosti zabývající se výrobou tepla a elektrické energie. Na základě dotazníkového šetření autorka vyhodnotila silné a slabé stránky motivačního systému a navrhla možná řešení, která by mohla zlepšit motivaci zaměstnanců. V závěrečné části byl vytvořen návrh nového motivačního systém.cs
dc.format69 s. (76 134 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54236-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectmotivační programcs
dc.subjectzaměstnanecké výhodycs
dc.subjecthodnocení zaměstnancůcs
dc.titleMotivování zaměstnanců v organizacics
dc.title.alternativeThe motivation of Employees at an Organizationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the topic of employee motivation in the company as this motivation is one of the main sources of development and prosperity of the company. The aim of this bachelor thesis was to determine the current state of motivation in a company which deals with the production of heat and electricity. Based on a survey, the author evaluated the strengths and weaknesses of the incentive system and suggested possible solutions which could improve the motivation of employees. In the final part, proposal for a new incentive system was created.en
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedmotivational programmeen
dc.subject.translatedemployee benefitsen
dc.subject.translatedevaluation of employeesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Miroslava Vlkova, 2012-2013.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Vlkova v.pdfPosudek vedoucího práce524,28 kBAdobe PDFView/Open
Vlkova o.pdfPosudek oponenta práce594,77 kBAdobe PDFView/Open
Vlkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce129,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.