Title: Vývoj a analýza podpory sportovních aktivit v obcích a městech
Other Titles: Development and analysis of support sports activities in municipalities
Authors: Schlägelová, Simona
Advisor: Divišová, Pavla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7241
Keywords: financování sportu;zdroje financování;rozpočet města
Keywords in different language: sports funding;sources of financing;city budget
Abstract: Tato práce pojednává o financování sportu v České republice. Teoretická část je zaměřena na přínos sportu pro společnost a také představuje možnosti financování sportovních aktivit z různých zdrojů. V praktické části je analyzována podpora pohybové aktivity a výdaje na sport ve městě Domažlice. V poslední kapitola autor představuje vybraný sportovní klub, jeho činnost a hospodaření. Tato část osvětluje, jaká je struktura výnosů a nákladů klubu a v závěru je uvedeno zhodnocení jeho financování včetně návrhu na zlepšení.
Abstract in different language: This thesis deals with financing of sport in the Czech Republic. The theoretical part is focused on the benefits of sport to society, and also presents the possibility of funding sports activities from various sources. In the practical part is analysed the support of physical activity and expenditures on sport in town Domažlice. In the last chapter the author presents selected sports club, its activities and management. This part explains what the structure of revenues and costs of the club and in the conclusion is the evaluation of its funding including suggestions for improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Simona_Schlagelova.pdfPlný text práce7,39 MBAdobe PDFView/Open
schlagelova.pdfPosudek vedoucího práce704,71 kBAdobe PDFView/Open
schlagelova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce598,05 kBAdobe PDFView/Open
schlagelova.PDFPrůběh obhajoby práce179,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.