Název: Vývoj a analýza podpory sportovních aktivit v obcích a městech
Další názvy: Development and analysis of support sports activities in municipalities
Autoři: Schlägelová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Divišová, Pavla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7241
Klíčová slova: financování sportu;zdroje financování;rozpočet města
Klíčová slova v dalším jazyce: sports funding;sources of financing;city budget
Abstrakt: Tato práce pojednává o financování sportu v České republice. Teoretická část je zaměřena na přínos sportu pro společnost a také představuje možnosti financování sportovních aktivit z různých zdrojů. V praktické části je analyzována podpora pohybové aktivity a výdaje na sport ve městě Domažlice. V poslední kapitola autor představuje vybraný sportovní klub, jeho činnost a hospodaření. Tato část osvětluje, jaká je struktura výnosů a nákladů klubu a v závěru je uvedeno zhodnocení jeho financování včetně návrhu na zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with financing of sport in the Czech Republic. The theoretical part is focused on the benefits of sport to society, and also presents the possibility of funding sports activities from various sources. In the practical part is analysed the support of physical activity and expenditures on sport in town Domažlice. In the last chapter the author presents selected sports club, its activities and management. This part explains what the structure of revenues and costs of the club and in the conclusion is the evaluation of its funding including suggestions for improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Simona_Schlagelova.pdfPlný text práce7,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
schlagelova.pdfPosudek vedoucího práce704,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
schlagelova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce598,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
schlagelova.PDFPrůběh obhajoby práce179,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7241

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.