Title: Analýza jaderné havárie ve Fukušimě
Other Titles: Nuclear accident in Fukušima analysis
Authors: Tvrdý, Jiří
Advisor: Řáhová, Romana
Referee: Paslavský, Bohumil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7246
Keywords: Fukušima;japonské zemětřesení;jaderná elektrárna;radioaktivita;jaderný reaktor;japonská energetika
Keywords in different language: Fukushima;japanese earthquake;nuclear power plant;radioactivity;nuclear reactor;japanese nuclear power engineering
Abstract: Bakalářská práce "Analýza jaderné havárie ve Fukušimě" popisuje japonskou nehodu jaderné elektrárny, kterou způsobilo 11. března 2011 silné zemětřesení a následná vlna tsunami. Vážně byly poškozeny tři fukušimské reaktory, ze kterých unikla radioaktivita do životního prostředí. Popsána je postupná stabilizace, odstavení reaktorů, likvidace škod a dekontaminace zasaženého území elektrárny i území Japonska. Je zde také zpracován návrh, jak by měly likvidační práce dále pokračovat. V práci je popsána i změna pohledu na jadernou energetiku a vývoj energetických koncepcí významných států.
Abstract in different language: The Bachelor Thesis "Nuclear accident in Fukušima analysis" describes the Japanese nuclear power plant accident that was triggered by strong earthquake and following tsunami. Three reactors were severely damaged and radioactivity leaked to environment. The thesis describes gradual stabilization of the situation, shutdown of reactors and elimination of environmental damages and decontamination of power plant area as well as Japan territory affected by this disaster. The thesis also suggests how liquidation work should continue. There is also description of change of point of view on nuclear power engineering and development of power energy concepts of important countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Fukusima Jiri Tvrdy.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
053774_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,06 kBAdobe PDFView/Open
053774_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,37 kBAdobe PDFView/Open
053774_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce233,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.