Název: Analýza jaderné havárie ve Fukušimě
Další názvy: Nuclear accident in Fukušima analysis
Autoři: Tvrdý, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Řáhová, Romana
Oponent: Paslavský, Bohumil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7246
Klíčová slova: Fukušima;japonské zemětřesení;jaderná elektrárna;radioaktivita;jaderný reaktor;japonská energetika
Klíčová slova v dalším jazyce: Fukushima;japanese earthquake;nuclear power plant;radioactivity;nuclear reactor;japanese nuclear power engineering
Abstrakt: Bakalářská práce "Analýza jaderné havárie ve Fukušimě" popisuje japonskou nehodu jaderné elektrárny, kterou způsobilo 11. března 2011 silné zemětřesení a následná vlna tsunami. Vážně byly poškozeny tři fukušimské reaktory, ze kterých unikla radioaktivita do životního prostředí. Popsána je postupná stabilizace, odstavení reaktorů, likvidace škod a dekontaminace zasaženého území elektrárny i území Japonska. Je zde také zpracován návrh, jak by měly likvidační práce dále pokračovat. V práci je popsána i změna pohledu na jadernou energetiku a vývoj energetických koncepcí významných států.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor Thesis "Nuclear accident in Fukušima analysis" describes the Japanese nuclear power plant accident that was triggered by strong earthquake and following tsunami. Three reactors were severely damaged and radioactivity leaked to environment. The thesis describes gradual stabilization of the situation, shutdown of reactors and elimination of environmental damages and decontamination of power plant area as well as Japan territory affected by this disaster. The thesis also suggests how liquidation work should continue. There is also description of change of point of view on nuclear power engineering and development of power energy concepts of important countries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEE) / Bachelor´s works (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Fukusima Jiri Tvrdy.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053774_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053774_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053774_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce233,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7246

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.