Title: Eliminace těkavých organických látek z provozu lakovací linky SPRIMAG společnosti INOTECH ČR s.r.o., Tachov
Other Titles: Elimination of volatile organic substances produced by coating line SPRIMAG in INOTECH ČR, s.r.o, Tachov
Authors: Buben, Martin
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7248
Keywords: lakovací linka;aktivní uhlí;filtr;emise;znečišťující látka
Keywords in different language: coating line;activated carbon;filter;emission;pollutants
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na lakovací linku společnosti Inotech ČR s.r.o., Tachov. Zabývá se výstupy znečišťujících látek do ovzduší, porovnání těchto látek se zákonnými předpisy, aktuální technologií linky a vhodnou optimalizací.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the coating line of the company Inotech ČR, s.r.o., Tachov. The thesis deals with pollutants released into the atmosphere, their comparison with legal regulations, technology used and suitable optimization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Buben - BP.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
053777_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce322,03 kBAdobe PDFView/Open
053777_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,86 kBAdobe PDFView/Open
053777_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce218,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.