Název: Eliminace těkavých organických látek z provozu lakovací linky SPRIMAG společnosti INOTECH ČR s.r.o., Tachov
Další názvy: Elimination of volatile organic substances produced by coating line SPRIMAG in INOTECH ČR, s.r.o, Tachov
Autoři: Buben, Martin
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7248
Klíčová slova: lakovací linka;aktivní uhlí;filtr;emise;znečišťující látka
Klíčová slova v dalším jazyce: coating line;activated carbon;filter;emission;pollutants
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na lakovací linku společnosti Inotech ČR s.r.o., Tachov. Zabývá se výstupy znečišťujících látek do ovzduší, porovnání těchto látek se zákonnými předpisy, aktuální technologií linky a vhodnou optimalizací.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is focused on the coating line of the company Inotech ČR, s.r.o., Tachov. The thesis deals with pollutants released into the atmosphere, their comparison with legal regulations, technology used and suitable optimization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin Buben - BP.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053777_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce322,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053777_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053777_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce218,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7248

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.