Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJindra, Petrcs
dc.contributor.authorRadina, Ondřejcs
dc.contributor.refereeŠkorpil, Jancs
dc.date.accepted2013-06-26cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:28:34Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:28:34Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-06-05cs
dc.identifier53778cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7249
dc.description.abstractV bakalářské práci popisuji formou rešerše proces zplyňování a rozdíly mezi dřevoplynem a ostatními energetickými plyny. Zabývám se zde specifikací a úskalím jeho využívání pro energetické účely. Nakonec vytvářím přehled technologií výroby a analyzuji situaci zařízení pro výrobu dřevoplynu na světovém trhu. Mým cílem je vytvoření základního přehledu a uvedení čtenáře do dané problematiky.cs
dc.format43 s. (55 638 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectenergie z biomasycs
dc.subjectdřevoplyncs
dc.subjectzplyňovánícs
dc.subjectbiomasacs
dc.subjectzplyňovací zařízenícs
dc.subjectvyužití dřevoplynucs
dc.titleEnergetické využití dřevoplynucs
dc.title.alternativeUsing of Wood Gas in Power Engineeringen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedMy bachelor thesis describes by a form of research the process of gasification and the differences between wood gas and other energy gases. It deals with the specification and risks of its use for energy purposes. Finally, I create the list of production technologies and I analyze the situation of equipment for the production of wood gas in the world market. The main objective of my bachelor thesis is to create a general overview and to introduce readers to the issue.en
dc.subject.translatedenergy of biomassen
dc.subject.translatedwood gasen
dc.subject.translatedgasificationen
dc.subject.translatedbiomassen
dc.subject.translatedgasifier equipmenten
dc.subject.translateduse of wood gasen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ONDREJ RADINA 2013.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
053778_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,14 kBAdobe PDFView/Open
053778_oponent.pdfPosudek oponenta práce306,69 kBAdobe PDFView/Open
053778_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.