Název: Jaderná fúze - bezpečnost a enviromentální dopad
Další názvy: Nuclear fusion - safety and enviromental impact
Autoři: Richter, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Jiřičková, Jana
Oponent: Piterka, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7251
Klíčová slova: plazma;štěpení;fúze;izotopy;potencionální energie;kinetická energie;doba magnetického a inerciálního udržení;tokamak;stelarátor;radioaktivita;skleníkové plyny;ITER;divertor;Compass;H-mód;Thomsonův rozptyl;energetická chudoba;fosilní paliva;obnovitelná energie;DEMO
Klíčová slova v dalším jazyce: plasma;fission;fusion;isotopes;potential energy;kinetic energy;magnetic and inertial confinement time;tokamak;stellarators;radioactivity;greenhouse gases;ITER;divertor;Compass;H-mode;Thomson scattering;energy demand;fossil fuels;renewable energy;DEMO
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na základní principy termojaderné fúze. Jaderná fúze je poměrně nový, ale zatím průmyslově nevyužívaný zdroj energie s velkým potenciálem. Předmětem této práce je také studie fúzních termojaderných zařízení využívající magnetické udržení plazmatu. Bakalářská práce pojednává o dvou projektech. První je celosvětově nejvýznamnější projekt ITER ve Francii a druhý projekt Compass v Praze, který je nejdůležitější pro Českou republiku. V rámci studie Compassu jsou taktéž popsány některé prováděné diagnostiky s výzkumným zaměřením. Kromě technických principů se tato práce zabývá rovněž bezpečností těchto zařízení a jejich vlivem na životní prostředí. Na konci této práce je analyzován budoucí vývoj termojaderné fúze jako možný zdroj energie.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis presents the essential principles of thermonuclear fusion. Nuclear fusion is quite a new source of energy with huge potential, but there has not been any industrial application of this technology. The subject of this thesis is also to study thermonuclear fusion devices, which are use magnetic confinement of plasma. The bachelor´s thesis deals with two projects. The first is the most significant project worldwide, i.e. ITER in France and the other one is Compass in Prague, which is the most important project of this kind in the Czech republic. In the study of Compass, the applied research diagnostics are described, too. In addition to the technical principles, this thesis deals with the safety of these devices and with their environmental impact. At the end of this work the development of fusion is analyzed, in terms of its future application as a possible energy source.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_richter_2.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053781_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053781_oponent.pdfPosudek oponenta práce318,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053781_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7251

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.