Název: Kombinovaná výroba tepla a elektřiny v Plzeňské teplárenské a.s.
Další názvy: Combined heat and electricity production in Plzeňská teplárenská, a.s.
Autoři: Hromádka, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7252
Klíčová slova: kogenerace;teplárna;centrální rozvod tepla;dálkové vytápění;výroba elektrické energie a tepla;odsíření;kotel;synchronní generátor;primární;sekundární a terciární regulace;fosilní paliva;emise
Klíčová slova v dalším jazyce: cogeneration;heating plant;central heat distribution;district heating;production of electricity and heat;desulphurisation;boiler;synchronous generator;primary;secondary and tertiary regulation;fossil fuels;emission
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie v konkrétní firmě Plzeňská Teplárenská a.s. Rozebírá problematiku centrálního vytápění v Plzni, technologii výroby tepla a elektrické energie, ekonomické a ekologické aspekty teplárny. Teoretické poznatky jsou pak využity pro zhodnocení směrů ve vývoji Plzeňské Teplárenské a.s.. V závěru je návrh jiných alternativ vývoje technologii v Plzeňské Teplárenské a.s..
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals with the combined production of heat and electricity in a particular company Plzeňská Teplárenská a.s. Analyzes the central heating in Pilsen, technology of production of heat and electric energy, economic and environmental aspects of the heating plant. Theoretical knowledge is then used to evaluate trends in the development of Plzeňská Teplárenská a.s.. In conclusion is other alternatives technology development of Plzeňská Teplárenská a.s..
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEE) / Bachelor´s works (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Ales Hromadka.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053782_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053782_oponent.pdfPosudek oponenta práce308,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053782_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce265,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7252

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.