Title: Nízkoenergetický dům podporovaný moderními technologiemi a elektronickými službami
Other Titles: Low-energy house supported by modern technologies and electronic services
Authors: Martínek, Zbyněk
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Schejbal, Konstantin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7258
Keywords: nízkoenergetický dům;přípojka nízkého napětí;elektroinstalace klasická a moderní;silový rozvod;slaboproudý a sběrnicový rozvod;atmosférické přepětí;vytápění;životní prostředí
Keywords in different language: low-power house;road junction low tension;wiring system classical plus modern;tonic divorce;light-current plus bus divorce;atmospheric surge;heating;environment
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem připojení nízkoenergetického domu na distribuční síť v ČR, vypracováním projektu elektroinstalace včetně technické zprávy, návrhem vytápění s ohledem na životní prostředí a ekonomickou bilancí mezi I-HOME a klasickými objekty při použití moderních technologií.
Abstract in different language: Construed baccalaureate work deal with proposal interface low - power house on distribution network in CZ, elaboration project wiring system inclusive technical news, proposition heating with reference to environment plus economic balance - sheet among I HOME plus classical objects while using modern technology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2013 Z. Martinek TEK 3 KEE,FEL ZCU v Plzni, prectena final portal 3.6.13.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
053793_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,38 kBAdobe PDFView/Open
053793_oponent.pdfPosudek oponenta práce459,94 kBAdobe PDFView/Open
053793_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce222,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.