Název: Problematika zvyšování účinnosti fotovoltaických systémů
Další názvy: Problems of increases in efficiency of PV systems
Autoři: Kokeš, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Hana
Oponent: Holý, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7259
Klíčová slova: sluneční záření;fotovoltaický jev;fotovoltaický článek;koncentrátor;sledovač Slunce
Klíčová slova v dalším jazyce: solar radiation;photovoltaic effect;photovoltaic cell;solar concentrator;solar tracker
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na zvyšování účinnosti fotovoltaických systémů. Nejprve si vysvětlíme základní pojmy, princip fotovoltaických článků a jejich postupný vývoj. Dále se zaměříme na jednotlivé způsoby zvýšení účinnosti. Výsledkem této práce bude porovnání možností zvýšení účinnosti z hlediska energetického zisku a použití.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is aimed at increasing the efficiency of photovoltaic systems. First, we explain basic concepts, principles photovoltaic cells and their gradual development. Next, we focus on various ways to increase efficiency. The result of this work will be compared to the potential for increasing efficiency in terms of energy gain and use.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEE) / Bachelor´s works (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Lukas_Kokes.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053794_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce415,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053794_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053794_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce258,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7259

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.