Title: Problematika zvyšování účinnosti fotovoltaických systémů
Other Titles: Problems of increases in efficiency of PV systems
Authors: Kokeš, Lukáš
Advisor: Benešová, Hana
Referee: Holý, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7259
Keywords: sluneční záření;fotovoltaický jev;fotovoltaický článek;koncentrátor;sledovač Slunce
Keywords in different language: solar radiation;photovoltaic effect;photovoltaic cell;solar concentrator;solar tracker
Abstract: Tato práce je zaměřena na zvyšování účinnosti fotovoltaických systémů. Nejprve si vysvětlíme základní pojmy, princip fotovoltaických článků a jejich postupný vývoj. Dále se zaměříme na jednotlivé způsoby zvýšení účinnosti. Výsledkem této práce bude porovnání možností zvýšení účinnosti z hlediska energetického zisku a použití.
Abstract in different language: This work is aimed at increasing the efficiency of photovoltaic systems. First, we explain basic concepts, principles photovoltaic cells and their gradual development. Next, we focus on various ways to increase efficiency. The result of this work will be compared to the potential for increasing efficiency in terms of energy gain and use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukas_Kokes.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
053794_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce415,32 kBAdobe PDFView/Open
053794_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,41 kBAdobe PDFView/Open
053794_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce258,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.