Title: Recyklace fotovoltaických elektráren
Other Titles: Recycling of Photovoltaic Power Plants
Authors: Weiszová, Barbora
Advisor: Raková, Lenka
Referee: Benešová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7260
Keywords: fotovoltaický panel;fotovoltaický článek;recyklace
Keywords in different language: photovoltaic module;photovoltaic cell;recycling
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku recyklací fotovoltaických elektráren, zejména fotovoltaických panelů. Toto téma bylo zvoleno na základě mého zájmu získat přehled o fotovoltaických panelech a jejich následné recyklaci. Tato bakalářská práce se skládá z několika částí. Nejprve byl vytvořen teoretický podklad, ve kterém byly vysvětleny pojmy fotovoltaické panely a fotovoltaická elektrárna. Dále bylo přiblíženo legislativní prostředí pro zkoumanou problematiku. Výstupem této práce je popis recyklace fotovoltaických panelů a analýza ekonomické a energetické náročnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the recycling of photovoltaic power plants, especially photovoltaic panels. This theme was chosen on the basis of my interest to get an overview of the photovoltaic panels and their subsequent recycling. This work consists of several parts. The first was a theoretical basis, in which the concepts were explained photovoltaic panels and solar power. In addition, legislation environment has been advanced for investigative issue. The outcome of this work is to describe recycling of photovoltaic panels and analysis of the economic and energy efficiency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Weiszova Barbora PDF.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
053795_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,64 kBAdobe PDFView/Open
053795_oponent.pdfPosudek oponenta práce468,82 kBAdobe PDFView/Open
053795_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce223,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7260

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.