Název: Recyklace fotovoltaických elektráren
Další názvy: Recycling of Photovoltaic Power Plants
Autoři: Weiszová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Raková, Lenka
Oponent: Benešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7260
Klíčová slova: fotovoltaický panel;fotovoltaický článek;recyklace
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic module;photovoltaic cell;recycling
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku recyklací fotovoltaických elektráren, zejména fotovoltaických panelů. Toto téma bylo zvoleno na základě mého zájmu získat přehled o fotovoltaických panelech a jejich následné recyklaci. Tato bakalářská práce se skládá z několika částí. Nejprve byl vytvořen teoretický podklad, ve kterém byly vysvětleny pojmy fotovoltaické panely a fotovoltaická elektrárna. Dále bylo přiblíženo legislativní prostředí pro zkoumanou problematiku. Výstupem této práce je popis recyklace fotovoltaických panelů a analýza ekonomické a energetické náročnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the recycling of photovoltaic power plants, especially photovoltaic panels. This theme was chosen on the basis of my interest to get an overview of the photovoltaic panels and their subsequent recycling. This work consists of several parts. The first was a theoretical basis, in which the concepts were explained photovoltaic panels and solar power. In addition, legislation environment has been advanced for investigative issue. The outcome of this work is to describe recycling of photovoltaic panels and analysis of the economic and energy efficiency.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEE) / Bachelor´s works (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Weiszova Barbora PDF.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053795_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053795_oponent.pdfPosudek oponenta práce468,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053795_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce223,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7260

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.