Název: Vliv elektromagnetického pole na lidský organismus
Další názvy: The effect of electromagnetic field on human body
Autoři: Furik, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Ledvinová, Marcela
Oponent: Preuss, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7261
Klíčová slova: elektromagnetické pole;ionizující záření;neionizující záření;specifická míra absorpce expoziční limity;translační energie;radiotermoterapie;hypertermie
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic field;ionizing radiation;non-ionizing radiation;specific absorption rate exposure limits;translational energy;radiotermoterapie;hyperthermia
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vlivem elektromagnetického pole na lidský organismus a pojednává o vzniku a vývoji teorie elektromagnetického pole. Přehledově představuje bývalé a současné normy elektromagnetického záření v Evropě a České republice. Dále popisuje legislativy a závěr práce je zaměřen na využití elektromagnetického pole v lékařství.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis examines the influence of electromagnetic fields on the human body and discusses the emergence and development of the theory of electromagnetic field. REVIEW presents former and current standards of electromagnetic radiation in Europe and the Czech Republic. It also describes the legislation and the conclusion of the work is focused on the use of electromagnetic fields in medicine.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
FURIK-BP.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053797_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053797_oponent.pdfPosudek oponenta práce351,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053797_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce254,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7261

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.