Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLedvinová, Marcela
dc.contributor.authorKrouza, Jan
dc.contributor.refereePreuss, Petr
dc.date.accepted2013-06-25
dc.date.accessioned2014-02-06T12:28:32Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:28:32Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-07
dc.identifier53798
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7262
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na působení elektromagnetických polí na životní prostředí. Práce se věnuje legislativě České Republiky v oblasti ochrany obyvatelstva před elektromagnetickými poli, porovnává jednotlivá frekvenční spektra elektromagnetických polí a hodnotí biologické účinky těchto polí na jednotlivé organizmy.cs
dc.format31 s. (33531 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektromagnetické polecs
dc.subjectbiologické účinkycs
dc.subjectelektrická intenzitacs
dc.subjectmagnetická indukcecs
dc.subjectneionizující zářenícs
dc.titleVliv elektromagnetického pole na životní prostředícs
dc.title.alternativeThe effect of electromagnetic field on living environmenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is aimed at describing the effects of electromagnetic fields on the enviroment. The thesis deals with Czech legislation designed to protect the general population from electromagnetic fields, compares different frequency spectrums of electromagnetic fields and evaluates the biological effects of these fields on individual organisms.en
dc.subject.translatedelectromagnetic fielden
dc.subject.translatedbiological effetsen
dc.subject.translatedelectric intensityen
dc.subject.translatedmagnetic inductionen
dc.subject.translatednon-ionizing radiationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv em pole na ziv pros - BP.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
053798_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,05 kBAdobe PDFView/Open
053798_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,4 kBAdobe PDFView/Open
053798_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.