Název: Obraz Saladina v první části originálu kroniky an-Nawádir
Další názvy: Desription of Saladin in the first book of the original Arabic chronicle titled an-Nawádir
Autoři: Grulich, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Ramadan, Ivan
Oponent: Charvát, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7266
Klíčová slova: třetí křížová výprava;kronika;ibn Šaddád;an-Nawádir;Itinerarium
Klíčová slova v dalším jazyce: third crusade;chronicle;ibn Shaddad;an-Nawadir;Itinerarium
Abstrakt: Cílem práce je zjistit, jak první kniha kroniky an-Nawádir as-sultáníja wa-l-mahásin al-júsúfíja (1228/1229; dále jen an-Nawádir) od Bahá?u-d-Dína ibn Šaddáda pohlíží na osobnost Saladina a dále pak provést komparaci pohledů na Saladina obsažených v první knize kroniky an-Nawádir a kronice The Chronicle of the Third Crusade: The Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi (1997; dále jen Itinerarium) v rámci vybraných historických událostí.
Abstrakt v dalším jazyce: Main goal of the master's thesis was to find out how Saladin was depicted in the first book of the Arabic chronicle entitled an-Nawadir as-Sultaniyya wa-l-Mahasin al-Yousufiyya by Bahau-d-Dín ibn Shaddad. Another goal of the master's thesis was to compare historical events (regarding personage of Saladin) of the first book of an-Nawadir with the same events of the chronicle entitled Itinerarium and therefore to find out whether the compared events differ from each other or not and if differ than in what scale.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DPP.pdfPlný text práce426,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grulich.pdfPosudek vedoucího práce275,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grulich.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce285,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grulich P.pdfPrůběh obhajoby práce22,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7266

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.