Název: Vznik a vývoj strany Fronta národního osvobození v Alžírsku
Další názvy: Formation and development of Front of National Liberation party in Algeria
Autoři: Dušková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Kydlíček, Jakub
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7269
Klíčová slova: Alžírsko;Fronta národního osvobození;Armáda národního osvobození;válka za nezávislost v Alžírsku;Ferhat Abbás;Ahmed Messali Hadždž;Soummamský kongres;bitva o Alžír;Revoluční výbor pro jednotu a akci;Évianské dohody
Klíčová slova v dalším jazyce: Algeria;National liberation front;National liberation army;Algerian war of independence;Ferhat Abbas;Messali Hadj;Soummamský kongres;Soummam congress;battle of Algiers;Revolutionary Committee of Unity and Action;Évian accords
Abstrakt: Tato práce se věnuje historii strany Fronta národního osvobození v Alžírsku. První část se zabývá vývojem hnutí, která předcházela vzniku strany FLN, konkrétně Strana alžírského lidu, Hnutí za vítězství demokratických svobod, Demokratická unie Alžírského manifestu, Zvláštní organizace a další. Část je věnována také biografii jednotlivých devíti historických vůdců Revolučního výboru pro jednotu a akci, kteří dne 1. listopadu 1954 vytvořili Frontu národního osvobození. Dále se práce zabývá samotným vznikem a vývojem Fronty národního osvobození. Důraz je kladen na dobu národněosvobozeneckého boje mezi lety 1954 až 1962. Zmíněna je i ozbrojená složka FLN, Armáda národního osvobození, a její akce. Méně podrobně je popsána doba nezávislosti země a jednotliví prezidenti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is devoted to the history of the National Liberation Front in Algeria. The first part deals with development of the movements that preceded formation of the FLN, the Algerian People's Party, the Movement for the Triumph of Democratic Liberties,The Democratic Union of the Algerian Manifesto, the Special organisation and others. Part is devoted to the biography of nine historic leaders of the Revolutionary Committee of Unity and Action, who created the National Liberation Front in the 1st of November 1954. The thesis deals with formation and developement of the National Liberation Front. Mentioned is also armed forces of the FLN, the National Liberation Army, and its actions. Less detailed is described country's independence and individual presidents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veronika Duskova- Vznik a vyvoj strany Fronta narodniho osvobozeni v Alzirsku.pdfPlný text práce833,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duskova.pdfPosudek vedoucího práce202,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duskova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce235,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duskova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce102,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7269

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.