Title: Francouzská postkoloniální politika vůči zemím severozápadní Afriky
Other Titles: French postcolonial politics in northwest Africa
Authors: Kopecký, Václav
Advisor: Záhořík, Jan
Referee: Kydlíček, Jakub
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7274
Keywords: Francie;Tunisko;Maroko;Alžírsko;Mauritánie;poskolonialismus;kolonialismus;dekolonizace;neokolonialismus;mezinárodní politika;francouzská politika;Afrika
Keywords in different language: France;Tunisia;Morocco;Algeria;Mauritania;postcolonialism;colonialism;decolonization;neocolonialism;international politics;french politics;Africa
Abstract: Práce se věnuje francouzské zahraniční politice vůči zemím severozápadní Afriky, tedy Tunisku, Alžírsku, Maroku a Mauritánii. Analyzuje francouzskou postkoloniální politiku během jejího vzniku a rozvoji v průběhu Studené války a v 90. letech 20. století.
Abstract in different language: Main issue of this text is french postcolonial politics in northwest Africa during Cold war and after it in 1990s. The author is examinate the proces of establishing french politics in former colonies in northwest Africa, in Tunisia, Marocco, Algeria and Mauritania.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka v_kopecky.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce241,67 kBAdobe PDFView/Open
Kopecky.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce253,51 kBAdobe PDFView/Open
Kopecky.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce109,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.