Název: Francouzská postkoloniální politika vůči zemím severozápadní Afriky
Další názvy: French postcolonial politics in northwest Africa
Autoři: Kopecký, Václav
Vedoucí práce/školitel: Záhořík, Jan
Oponent: Kydlíček, Jakub
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7274
Klíčová slova: Francie;Tunisko;Maroko;Alžírsko;Mauritánie;poskolonialismus;kolonialismus;dekolonizace;neokolonialismus;mezinárodní politika;francouzská politika;Afrika
Klíčová slova v dalším jazyce: France;Tunisia;Morocco;Algeria;Mauritania;postcolonialism;colonialism;decolonization;neocolonialism;international politics;french politics;Africa
Abstrakt: Práce se věnuje francouzské zahraniční politice vůči zemím severozápadní Afriky, tedy Tunisku, Alžírsku, Maroku a Mauritánii. Analyzuje francouzskou postkoloniální politiku během jejího vzniku a rozvoji v průběhu Studené války a v 90. letech 20. století.
Abstrakt v dalším jazyce: Main issue of this text is french postcolonial politics in northwest Africa during Cold war and after it in 1990s. The author is examinate the proces of establishing french politics in former colonies in northwest Africa, in Tunisia, Marocco, Algeria and Mauritania.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka v_kopecky.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce241,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopecky.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce253,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopecky.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce109,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7274

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.