Název: Asýrie za vlády krále Asarhaddona
Další názvy: Assyria during the reign of Esarhaddon
Autoři: Martinů, Jan
Vedoucí práce/školitel: Šašková, Kateřina
Oponent: Pecha, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7276
Klíčová slova: Asýrie;Asarhaddon;Novoasyrská říše;Mezopotámie
Klíčová slova v dalším jazyce: Assyria;Esarhaddon;Neo-assyrian empire;Mesopotamia
Abstrakt: Práce je rozdělena do několika oddílů. V prvním oddílu jsou rozebírány zdroje, ze kterých lze čerpat. Jedná se o královské nápisy, stély a další dochované památky z Asarhaddonova období. Další část se zabývá poměry v říši. Ve třetím oddíle práce pojednává o novoasyrské říši a vládách Asarhaddonových předchůdců, zejména jeho děda a otce. Následuje část věnující se samotnému Asarhaddonovi, zahrnující jeho osobnost, tažení a stavební činnost.
Abstrakt v dalším jazyce: Work is divided into several parts. First part is about historical sources. Mainly it includes royal inscriptions, steles and other monuments. Third part is an introduction to the Neo-Assyrian period. The following section is dedicated to Esarhaddon himslef, including his personality, millitary achievements and his building activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
J.Martinu-Asarhaddon-DP.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinu.pdfPosudek vedoucího práce289,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinu.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce319,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinu.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce103,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7276

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.