Title: Asýrie za vlády krále Asarhaddona
Other Titles: Assyria during the reign of Esarhaddon
Authors: Martinů, Jan
Advisor: Šašková, Kateřina
Referee: Pecha, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7276
Keywords: Asýrie;Asarhaddon;Novoasyrská říše;Mezopotámie
Keywords in different language: Assyria;Esarhaddon;Neo-assyrian empire;Mesopotamia
Abstract: Práce je rozdělena do několika oddílů. V prvním oddílu jsou rozebírány zdroje, ze kterých lze čerpat. Jedná se o královské nápisy, stély a další dochované památky z Asarhaddonova období. Další část se zabývá poměry v říši. Ve třetím oddíle práce pojednává o novoasyrské říši a vládách Asarhaddonových předchůdců, zejména jeho děda a otce. Následuje část věnující se samotnému Asarhaddonovi, zahrnující jeho osobnost, tažení a stavební činnost.
Abstract in different language: Work is divided into several parts. First part is about historical sources. Mainly it includes royal inscriptions, steles and other monuments. Third part is an introduction to the Neo-Assyrian period. The following section is dedicated to Esarhaddon himslef, including his personality, millitary achievements and his building activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J.Martinu-Asarhaddon-DP.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
Martinu.pdfPosudek vedoucího práce289,15 kBAdobe PDFView/Open
Martinu.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce319,11 kBAdobe PDFView/Open
Martinu.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce103,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7276

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.