Title: Vybrané otázky spojené s hnutím Tálibán
Other Titles: Chosen questions connected with movement Taliban
Authors: Lišková, Magdalena
Advisor: Tomková, Alena
Referee: Sobotková, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7278
Keywords: Afghánistán;Tálibán;mudžáhidé;paštúnwálí;wahhábismus;deobandíja;barelvíja;Mulla Muhammad Umar
Keywords in different language: Afghanistan;Taliban;pashtunwali;wahhabi;deobandi;barelvi;Muhammad Mulla Umar;mujahid
Abstract: Diplomová práce se zabývá třemi výzkumnými okruhy, které spolu partikulárně souvisí. Jedná se o porovnávání paštúnwálí s islámskými směry spjatými s paštúnským islámem, financováním hnutí Tálibán a diplomacií mezi Tálibánem a státy, které měli zájem vyjednávat o řešení občanské války v Afghánistánu od počátku devadesátých let až do roku 2001.
Abstract in different language: This thesis is focused on three research circles which are related to each other in many aspects. I follow up the ideology of Taliban movement in the term of the biggest blooming of its influence in the regions of Afghanistan, including Pashto origin, history and islamic schools and way of thinking. Second circle is about funding of Taliban. Third circle is interested in diplomatic relations between Taliban and the states conected with Afghanistan in 90´years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Vybrane_otazky_spojene_s_hnutim _Taliban_Magdalena_Liskova.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Liskova.pdfPosudek vedoucího práce362,04 kBAdobe PDFView/Open
Liskova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce431,23 kBAdobe PDFView/Open
Liskova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce109,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.