Název: Vybrané otázky spojené s hnutím Tálibán
Další názvy: Chosen questions connected with movement Taliban
Autoři: Lišková, Magdalena
Vedoucí práce/školitel: Tomková, Alena
Oponent: Sobotková, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7278
Klíčová slova: Afghánistán;Tálibán;mudžáhidé;paštúnwálí;wahhábismus;deobandíja;barelvíja;Mulla Muhammad Umar
Klíčová slova v dalším jazyce: Afghanistan;Taliban;pashtunwali;wahhabi;deobandi;barelvi;Muhammad Mulla Umar;mujahid
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá třemi výzkumnými okruhy, které spolu partikulárně souvisí. Jedná se o porovnávání paštúnwálí s islámskými směry spjatými s paštúnským islámem, financováním hnutí Tálibán a diplomacií mezi Tálibánem a státy, které měli zájem vyjednávat o řešení občanské války v Afghánistánu od počátku devadesátých let až do roku 2001.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on three research circles which are related to each other in many aspects. I follow up the ideology of Taliban movement in the term of the biggest blooming of its influence in the regions of Afghanistan, including Pashto origin, history and islamic schools and way of thinking. Second circle is about funding of Taliban. Third circle is interested in diplomatic relations between Taliban and the states conected with Afghanistan in 90´years.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Vybrane_otazky_spojene_s_hnutim _Taliban_Magdalena_Liskova.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova.pdfPosudek vedoucího práce362,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce431,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce109,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7278

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.