Název: Marocké království v kontextu revoluční vlny jara roku 2011
Další názvy: The Kingdom of Morocco in the context of the revolutionary wave of 2011 Spring
Autoři: Pěchota, Jan
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Ježová, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7279
Klíčová slova: Maroko;demokratizace;reformy;Maghreb;Hassan II.;Muhammad VI.;arabské jaro
Klíčová slova v dalším jazyce: Morocco;democratization;reforms;Maghreb;Hassan II.;Muhammad VI.;arab spring
Abstrakt: Práce se zabývá vývojem politického systému a liberalizačním procesem v Marockém království v období od získání nezávislosti po události označované jako arabské jaro. Zvláštní důraz je kladen reformní kroky krále Muhammada VI.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with evolution of political system and liberalization process in Kingdom of Morocco in period of gaining independence to events usually called "Arab spring". Special focus is put on reform attemps of king Muhammad VI.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KBS) / Theses (DMS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Maroko Pechota2.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechota.pdfPosudek vedoucího práce388,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechota.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce360,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechota.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce116,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7279

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.