Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPísařová, Petra
dc.contributor.authorRon, Tomáš
dc.contributor.refereeBurgrová, Helena
dc.date.accepted2013-06-06
dc.date.accessioned2014-02-06T12:28:44Z
dc.date.available2012-06-05cs
dc.date.available2014-02-06T12:28:44Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier53295
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7280
dc.description.abstractPráce se zabývá diskurzem v egyptské vnitřní politice vedoucím k Revoluci 25. ledna v Egyptě. Konkrétně se práce věnuje oblasti vnitřní politiky a problematice lidských práv zasahující do politiky. Práce se soustředí na několik klíčových událostí a jevů v egyptské vnitřní politice, především v poslední dekádě (2000-2010) trvání Mubárakova režimu. Práce je podložena studiem relevantní literatury, detailními analýzami komentářů v denním tisku, zpráv lidskoprávních organizací, zpráv vládních institucí a odborných článků. Analýzou těchto událostí a jevů se autor pokouší najít, definovat a vysvětlit hlavní důvody, tedy takzvané "kořeny" egyptské revoluce z roku 2011.cs
dc.format103 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectEgyptcs
dc.subjectHusní Mubarakcs
dc.subjectrevolucecs
dc.subject25. lednacs
dc.subjectvolbycs
dc.subjectlidská právacs
dc.subjectarabské jarocs
dc.subjectdiktaturacs
dc.subjectpolitikacs
dc.titleKořeny Revoluce 25. ledna v Egyptěcs
dc.title.alternativeThe Roots of 25th January Revolution in Egypten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra blízkovýchodních studiícs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the discourse of the egyptian interior policy leading to the events of the Revolution of 25 January. In particular it focuses on the fields of interior politics and human rights problematics connected to the political sphere in Egypt. This thesis focuses on several key events and phenomenons in the egyptian interior politics mostly in last decade (2000-2010) of the Mubarak regime and it's based on the studium of the relevant literature, detailed analysis of the commentaries in the daily newspapers, human rights organizations reports, governmental institutions reports and the scientific articles. By the analysis of these events and phenomenons, author was trying to find, define and explain the main reasons, so called 'roots', of the egyptian revolution of 2011.en
dc.subject.translatedEgypten
dc.subject.translatedHusní Mubaraken
dc.subject.translatedrevolutionen
dc.subject.translated25th Januaryen
dc.subject.translatedelectionsen
dc.subject.translatedhuman rightsen
dc.subject.translatedarab springen
dc.subject.translateddictatorshipen
dc.subject.translatedpoliticsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RON_DP.pdfPlný text práce565,31 kBAdobe PDFView/Open
Ron.pdfPosudek vedoucího práce207,91 kBAdobe PDFView/Open
Ron.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce333,49 kBAdobe PDFView/Open
Ron.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce119,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.