Title: Urábího povstání jako počátek egyptského "národního obrození"
Other Titles: Urabi Revolt as the Beginning of Egyptian "National Revival"
Authors: Sudová, Aleška
Advisor: Písařová, Petra
Referee: Křížek, Daniel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7281
Keywords: Urábího povstání;Egypt;britská okupace;Gladstone;Salisbury;Granville;zadlužení;finanční kontrola;Tawfíq;nepokoje;bombardování;Alexandrie
Keywords in different language: Urabi revolt;Egypt;british occupation;Gladstone;Salisbury;Granville;debt;financial control;Tawfiq;riots;bombardment;Alexandria
Abstract: Diplomová práce se zabývá příčinami, sociálními a politickými změnami, které předcházely Urábího povstání. Dále zkoumá specifické rysy spojené s povstáním, například proměnu britské politiky vůči Egyptu, vliv britských novin a nepokoje v Alexandrii. Poslední oblastí zájmu jsou dopady povstání na domácí egyptskou scénu a na mezinárodní politiku.
Abstract in different language: Diploma thesis depicts causes and social and political changes preceding Urabi movement. Another field of study is specific features of Urabi revolt, such as transformation of British policy towards Egypt, influence of British press and Alexandria riots. The last part of the diploma thesis follows Egyptian internal development and international policy after of Urabi revolt.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sudova_2013_Urabiho_povstani_jako_pocatek_egyptskeho_narodniho_obrozeni.pdfPlný text práce600,12 kBAdobe PDFView/Open
Sudova.pdfPosudek vedoucího práce189,94 kBAdobe PDFView/Open
Sudova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce366,99 kBAdobe PDFView/Open
Sudova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce105,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.