Název: Urábího povstání jako počátek egyptského "národního obrození"
Další názvy: Urabi Revolt as the Beginning of Egyptian "National Revival"
Autoři: Sudová, Aleška
Vedoucí práce/školitel: Písařová, Petra
Oponent: Křížek, Daniel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7281
Klíčová slova: Urábího povstání;Egypt;britská okupace;Gladstone;Salisbury;Granville;zadlužení;finanční kontrola;Tawfíq;nepokoje;bombardování;Alexandrie
Klíčová slova v dalším jazyce: Urabi revolt;Egypt;british occupation;Gladstone;Salisbury;Granville;debt;financial control;Tawfiq;riots;bombardment;Alexandria
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá příčinami, sociálními a politickými změnami, které předcházely Urábího povstání. Dále zkoumá specifické rysy spojené s povstáním, například proměnu britské politiky vůči Egyptu, vliv britských novin a nepokoje v Alexandrii. Poslední oblastí zájmu jsou dopady povstání na domácí egyptskou scénu a na mezinárodní politiku.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis depicts causes and social and political changes preceding Urabi movement. Another field of study is specific features of Urabi revolt, such as transformation of British policy towards Egypt, influence of British press and Alexandria riots. The last part of the diploma thesis follows Egyptian internal development and international policy after of Urabi revolt.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KBS) / Theses (DMS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sudova_2013_Urabiho_povstani_jako_pocatek_egyptskeho_narodniho_obrozeni.pdfPlný text práce600,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sudova.pdfPosudek vedoucího práce189,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sudova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce366,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sudova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce105,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7281

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.