Název: Holokaust v dílech Viktora Fischla a Arnošta Lustiga
Další názvy: Holocaust in the Work of Viktor Fischl and Arnost Lustig
Autoři: Šepková, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Karel
Oponent: Tydlitátová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7283
Klíčová slova: Viktor Fischl;Arnošt Lustig;holocaust;život;tvorba;životopis;židovská problematika;Židé
Klíčová slova v dalším jazyce: Viktor Fischl;Arnošt Lustig;holocaust;life;work;jewish matters;Jews
Abstrakt: Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na reflexi motivu holokaustu ve vybraných dílech Viktora Fischla a Arnošta Lustiga. Uvedena je komplexní tvorba obou autorů, přičemž jsou zdůrazněny rukopisné prvky prostupující celou jejich tvorbou.
Abstrakt v dalším jazyce: My theses focuses on the reflection of holocaust in the work of Viktor Fischl and Arnost Lustig.Beside that there is a comprehensive list of Fischl´s and Lustig´s work, whereas there are mentioned the common aspects of their work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KBS) / Theses (DMS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Holokaust v dilech Viktora Fischla a Arnosta Lustiga - Adela Sepkova.pdfPlný text práce842,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sepkova.pdfPosudek vedoucího práce290,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sepkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce252,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sepkova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce110,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7283

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.