Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRamadan, Ivancs
dc.contributor.authorŠípkovský, Jakubcs
dc.contributor.refereeKřížek, Danielcs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:28:51Z-
dc.date.available2012-06-05cs
dc.date.available2014-02-06T12:28:51Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-30cs
dc.identifier53300cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7284-
dc.description.abstractMoje práce se zaměřuje na analýzu vlivu arabské středověké medicíny v Evropě. Mým cílem je popsat a prozkoumat toto téma. Začínám popisem vývoje islámské medicíny, abych vytvořil zázemí pro hlavní část práce. Dále porovnávám okolnosti a medicínské znalosti v Evropě a islámském světě. Tímto ukazuji motivaci, kterou měly evropští lékaři pro získání zájmu o znalosti islámské medicíny a jejich osvojení. A také ukazuji, co jim mohla islámská medicína nabídnout. V hlavní části mojí práce se zaměřuji na přenos lékařských znalostí z arabštiny do latiny a jeho vliv na evropské lékaře. Poté se přesouvám k vybraným osobnostem a oblastem islámské medicíny, abych ukázal vliv těchto přejatých znalostí podrobněji. V této části zahrnuji známé lékaře jako Ibn Síná nebo ar-Rází a různé lékařské obory jako oftalmologie či farmakologie. Poslední část mé práce se zaměřuje na využití děl a poznatků islámské medicíny na evropských univerzitách.cs
dc.format73 s. (115 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectIslámská medicínacs
dc.subjectIbn Sínács
dc.subjectAr-Rázícs
dc.subjectIbn-Nafíscs
dc.subjectConstantine Africanuscs
dc.subjectSalernocs
dc.subjectGeorge of Cremonacs
dc.subjectAz-Zahráwics
dc.subjectal-Qánún fí at-tibbcs
dc.subjectevropské univerzitycs
dc.titleVliv arabské středověké medicíny na evropskou věducs
dc.title.alternativeInfluence of Arabic medieval medicine on European scienceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra blízkovýchodních studiícs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedMy work is focused on analysis of influence of medieval Arabic medicine in Europe. My aim is to describe and examine this topic. I start with the description of development of Islamic medicine to provide background for the main section. Next I compare the circumstances and knowledge of medicinal in Europe and Islamic world. With this I show what motivation the European physicians had to take interest and adopt Islamic medicine, and i also show what Islamic medicine had to offer them. In the main part of my study I am focusing on transmission of medical knowledge from Arabic language to Latin and its influence on European physicians. After then I move on to specific characters and fields of Islamic medicine to show its influence on European science in detail. In this I cover famous physicians like Ibn Síná or Ar-Rází and various fields of medicine like ophthalmology or pharmacology. The last part of my work is focused on usage of Islamic medical books and knowledge in european universities.en
dc.subject.translatedIslamic medicineen
dc.subject.translatedIbn Sínáen
dc.subject.translatedAr-Rázíen
dc.subject.translatedIbn-Nafísen
dc.subject.translatedConstantine Africanusen
dc.subject.translatedSalernoen
dc.subject.translatedGeorge of Cremonaen
dc.subject.translatedAz-Zahráwien
dc.subject.translatedal-Qánún fí at-tibben
dc.subject.translatedeuropean universitiesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jakub Sipkovsky.pdfPlný text práce584,14 kBAdobe PDFView/Open
Sipkovsky.pdfPosudek vedoucího práce294,61 kBAdobe PDFView/Open
Sipkovsky.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce380,16 kBAdobe PDFView/Open
Sipkovsky.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce103,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.