Title: Eridu - sídlo boha moudrosti Enkiho v sumerské Mezopotámii
Other Titles: Eridu - Seat of Enki, the God of Wisdom in Sumerian Mesopotamia
Authors: Tesárková, Alžběta
Advisor: Charvát, Petr
Referee: Pecha, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7285
Keywords: Eridu;Enki;Abzu;Abú Šahrajn;Mezopotámie;chrám;zikkurat;mytologie;sumerští bohové;antropogonie;kosmogonie
Keywords in different language: Eridu;Enki;Abzu;Abu Shahrain;Mesopotamia;temple;ziggurat;mythology;sumerian gods;anthropogony;cosmogony
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá starověkým mezopotamským městem Eridu. Práce je rozdělená do dvou hlavních segmentů. První se věnuje historicko-archeologické části. Představuje nejzajímavější nálezy na Tell Abú Šahrajn, popisuje chrám, zikkurat a zaměřuje také svou pozornost na eridské pohřebiště. Politická historie není příliš obsáhlá, protože město nikdy skutečně nefungovalo jako politické centrum. Druhá část má za cíl představit hlavní svatyni zvanou Eabzu a její mytický archetyp Abzu a především se zaměřuji na boha Enkiho - pána sladkých vod, boha moudrosti, magie, rituálů, držitele božských mocí me, určovatele osudů, řádu světa a na jeho zásadní roli v kosmogonii a antropogonii.
Abstract in different language: The thesis is trying to introduce the city of Eridu. Work is divided into two main parts. The first section is historical and archaeological. It presents the most interesting findings on the Tell Abu Shahrain, describes temple, ziggurat and focuses attention on the unique cemetery in Eridu. The political history of Eridu is not too comprehensive because the city never been political center. The second section aims to introduce the main sanctuary called Eabzu and its mythical archetype Abzu. The biggest part of this thesis is devoted to Enki - lord of the freshwater sea, god of wisdom, magic, rituals, keeper of divine powers, master shaper of fates and the world order and his crucial role in the cosmogony and anthropogony.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Alzbeta Tesarkova.pdfPlný text práce53,94 MBAdobe PDFView/Open
Tesarkova-v..pdfPosudek vedoucího práce296,68 kBAdobe PDFView/Open
Tesarkova-o..pdfPosudek oponenta práce288,26 kBAdobe PDFView/Open
Tesarkova.pdfPrůběh obhajoby práce107,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.