Title: Učitelovo pojetí výuky výtvarné výchovy (pro základní vzdělávání)
Other Titles: Teachers Beliefs in Art Education (for Basic Education)
Authors: Hinnerová, Petra
Advisor: Slavík, Jan
Referee: Lukavský, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7320
Keywords: učitel;učitelovo pojetí výuky;výtvarná výchova;vzdělávání
Keywords in different language: teacher;teachers belief;art education;education
Abstract: Cílem této diplomové práce je přinést poznatky o současném pojetí výuky výtvarné výchovy. Výzkumu se zúčastnily tři učitelky výtvarné výchovy na víceletých gymnáziích v Plzni s různou délkou praxe. Výzkum využívá kvalitativní metodologii inspirovanou metodou zakotvené teorie. Získané poznatky jsou interpretovány a doloženy doslovnými citacemi dotazovaných učitelek. Data jsou stavěna do kontextu známých teorií a jsou také využita k nalézání souvislostí s některými dalšími významnými výzkumy realizovanými v posledních letech na podobné téma. Práce tak obohacuje teoreticko-vědecký kontext výtvarné výchovy a podporuje její důležitost na poli vzdělávání.
Abstract in different language: The main goal of this thesis is to acquire knowledge of current teachers beliefs in art education. Three teachers of art with a different length of work experience took part in this research. Qualitative research method inspired by Grounded theory has been used in this thesis. Obtained information are interpreted and exemplified by the literal quotations of the interviewed teachers. Interviews were inspired by a teachers beliefs theory. Obtained facts from the interviews were compared with some other related significant works realised in the recent years and from the facts were derived new relations. This thesis enriches the theoretical and scientific context of the art education and increases its significance in the field of education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_UPV_Hinnerova_2013.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Hinnerova-Scan-vedouci-Slavik-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Hinnerova-Scan-oponent-Lukavsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Hinnerova Petra_2013.PDFPrůběh obhajoby práce2 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.