Název: Učitelovo pojetí výuky výtvarné výchovy (pro základní vzdělávání)
Další názvy: Teachers Beliefs in Art Education (for Basic Education)
Autoři: Hinnerová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Slavík, Jan
Oponent: Lukavský, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7320
Klíčová slova: učitel;učitelovo pojetí výuky;výtvarná výchova;vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: teacher;teachers belief;art education;education
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je přinést poznatky o současném pojetí výuky výtvarné výchovy. Výzkumu se zúčastnily tři učitelky výtvarné výchovy na víceletých gymnáziích v Plzni s různou délkou praxe. Výzkum využívá kvalitativní metodologii inspirovanou metodou zakotvené teorie. Získané poznatky jsou interpretovány a doloženy doslovnými citacemi dotazovaných učitelek. Data jsou stavěna do kontextu známých teorií a jsou také využita k nalézání souvislostí s některými dalšími významnými výzkumy realizovanými v posledních letech na podobné téma. Práce tak obohacuje teoreticko-vědecký kontext výtvarné výchovy a podporuje její důležitost na poli vzdělávání.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this thesis is to acquire knowledge of current teachers beliefs in art education. Three teachers of art with a different length of work experience took part in this research. Qualitative research method inspired by Grounded theory has been used in this thesis. Obtained information are interpreted and exemplified by the literal quotations of the interviewed teachers. Interviews were inspired by a teachers beliefs theory. Obtained facts from the interviews were compared with some other related significant works realised in the recent years and from the facts were derived new relations. This thesis enriches the theoretical and scientific context of the art education and increases its significance in the field of education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_UPV_Hinnerova_2013.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hinnerova-Scan-vedouci-Slavik-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hinnerova-Scan-oponent-Lukavsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Hinnerova Petra_2013.PDFPrůběh obhajoby práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7320

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.