Title: Vzpomínky na dětství (cyklus 7 obrazů)
Other Titles: Memories of childhood
Authors: Koblenová, Karolína
Advisor: Poláček, Stanislav
Referee: Slavík, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7322
Keywords: vzpomínka;dětství;generace;malba;předmět;pop art;popkultura;neo-pop;postmodernismus;90. léta;kýč;adjustace
Keywords in different language: memory;childhood;generation;painting;colour;prop;pop art;popculture;neo-pop;postmodernism;1990s;kitsch;adjustation
Abstract: Má diplomová práce s titulem Hity let devadesátých se zabývá tématem vzpomínek na dětství. Nad tímto tématem se zamýšlím v teoretické části a završuji jej cyklem sedmi maleb. Téma vzpomínek na dětství oprošťuji od příběhů a chronologičnosti a izoluji z něj typické popkulturní předměty z doby svého dětství, jimž se věnuji popisným, až portrétním způsobem. Stylově se jedná o semiabstraktní malbu inspirovanou vizualitou v popkultuře devadesátých let, postmoderním neo-popem a tendencemi umělecky povyšovat kýč. Personalizaci těchto vlivů nacházím ve výtvarnících Jeffu Koonsovi a Michelu Majerusovi, přičemž si uvědomuji kořeny sahající k nim z pop artu 60.let. Výsledku dosahuji barevnými plochami, provázaností přesnosti i rozvolněných tahů stětcem, používáním šablon a dekorativního válečku. Svou roli hraje také adjustace cyklu, kterou potvrzuji svůj zájem o neo-pop a obrazy posouvám směrem k objektu. Obsah i formu reflektuji nejen z hlediska výtvarníka, který díla tvoří v kontextu současného umění, ale i z pohledu pedagoga výtvarných předmětů, zaměřeného na střední školy.
Abstract in different language: My thesis called Hits of the 1990 s deals with my memories of childhood. My focus was to explore this topic in the theoretical part and sum my conclusions up by creating a serie of 7 paintings. I aim to work with the theme of childhood memories by getting rid of the burden of chronology and isolating the typical pop-culture props from them. I cope with them in a descriptive, essentially portrait-like way. As far as style is concerned, I am using semiabstract painting inspired by the 1990 fs popculture fs visuality, postmodernism, neo-pop and tendencies of elevating kitsch to art. I find these influences in the works of Jeff Koons and Michel Majerus, while being aware of their roots in 1960 fs pop art. My intention is to reach my goal by using coloured fields, coherence of free brush traces and accuracy and by using stencils and decorative roller. The adjustations of the cycle also plays an important role, since it confirms my interest in neo-pop and pushing the idea of paintings closely towards the object, they are dealing with. I am reflecting the content and form not just from the view of a contemporary painter, but also a pedagogue of artistic disciplines, focused on teaching second grade.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Karolina Koblenova.pdfPlný text práce7,08 MBAdobe PDFView/Open
Koblenova-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Koblenova-scan-O-Slavik-2013.PDFPosudek oponenta práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Koblenova Karolina_2013.PDFPrůběh obhajoby práce483,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.