Název: Apokalypsa (Praktická práce)
Další názvy: Apocalypse (Practical work)
Autoři: Veselá, Klára
Vedoucí práce/školitel: Kornatovský, Jiří
Oponent: Vančát, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7326
Klíčová slova: apokalypsa;konec světa;Zjevení Janovo;osobní apokalypsa;arteterapie;abstraktní umění;pozitivní myšlení
Klíčová slova v dalším jazyce: apocalypse;end of world;Revelation;personal apocalypse;art therapy;abstract art;positive thinking
Abstrakt: Cílem mé práce bylo vytvořit cyklus pěti až šesti děl, kterými bych reagovala na téma Apokalypsa. V textu se zabývám přístupem lidí a různých náboženství k apokalypse, jejím výtvarným zpracováním v dějinách. Protože jsem se ve svých dílech soustředila na ztvárnění osobní apokalypsy, zabývám se v textu také arteterapií, reflexí vzniklých děl a jejich vývojem. Dále uvádím shrnutí abstraktních uměleckých stylů 20. století, jejichž principy souvisí s mými obrazy. V didaktické části se snažím odhalit možnosti tématu apokalypsa a úskalí osobní apokalypsy jako arteterapie ve školním prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: In my work I focused to create a cycle of five to six paintings in which I reflected the theme of apocalypse. In the text part I deal with different attitudes of people and religious groups to the apocalypse and with its artistic processing in history. As I am focused on the personal apocalypse in art, I also deal with the art therapy, reflection of my artworks and their development. The text part also mentions the summary of abstract art styles of the 20th century because their principles are connected with my paintings. The didactic part tries to detect the possibilities and difficulties of the personal apocalypse like art therapy in the school setting.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KVK) / Theses (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Apokalypsa_Diplomova prace_Bc. Klara Vesela.pdfPlný text práce4,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VESELA_posudek_vedouci_Kornatovsky_2013.PDFPosudek vedoucího práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VESELA_posudek_oponent_Vancat_2013.PDFPosudek oponenta práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Vesela Klara_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7326

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.