Název: Propagace vzdělávacího střediska
Další názvy: Promotion of educational institution
Autoři: Vokáčová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Zikmundová, Vladimíra
Oponent: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7332
Klíčová slova: logo;jednotný vizuální styl;propagační materiály;recyklace
Klíčová slova v dalším jazyce: logo;corporate design;promotional items;recycling
Abstrakt: Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Praktická část zahrnuje návrh loga Katedry výtvarné kultury a tři sety propagačních předmětů. Na jednotlivých předmětech se uplatňují formou potisku části reprodukcí výtvarných prací absolventů, jež jsou vždy doplněny informacemi o autorovi a díle a kontaktními údaji Katedry výtvarné kultury. V doprovodné textové části se teoreticky věnuji problematice loga a jednotného vizuálního stylu, uvádím zdroje inspirace a popisuji postup práce. Vývoj loga i jednotlivých předmětů dokládá skicovní materiál. Konečné varianty jsou popsány rovněž v Manuálu jednotného vizuálního stylu. Didaktická část navazuje na část praktickou a přináší podrobnou metodiku projektu Pojďme představit svou školu.
Abstrakt v dalším jazyce: The Diploma Thesis consists of two parts. The practical part includes the design of logo of Department of Art Culture and three sets of promotional items. There is applied a part of a reproduction of selected graduate?s artwork on every item. There is also information about author and artwork and contact information of Department of Art Culture. In the accompanying text part I focus on theory of logo and Corporate Design, I describe my sources of inspiration and describe the process of realization. The process of designing the logo and promotional items is documented by accompanying sketches. Final designs are described also in Corporate Design Manual. The didactic part is based on the practical part and contains detailed methodology of school project named Lets? Present Our School.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka.pdfPlný text práce5,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vokacova-scan-V-Zikmundova-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vokacova-scan-O-Polacek-2013.PDFPosudek oponenta práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Vokacova Sarka_2013.PDFPrůběh obhajoby práce517,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7332

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.