Název: Digitální technologie ve výuce výtvarného oboru na středních a základních uměleckých školách Plzně
Další názvy: Digital technologies in the teaching process of Art Education at high schools and elementary art schools
Autoři: Majerová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Zikmundová, Vladimíra
Oponent: Vančát, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7333
Klíčová slova: digitální technologie;pedagogický výzkum;rámcové vzdělávací programy;školní vzdělávací programy;hardware;software;grafické editory
Klíčová slova v dalším jazyce: digital technology;pedagogical research;RVP;school educational programme;hardware;software;graphic editor
Abstrakt: Tato diplomová práce se věnuje problematice využívání digitální technologie ve výuce výtvarné výchovy na školách města Plzně. V úvodní části je definován pojem digitální technologie a technika, následně je nastíněn průběh ve využívání digitální technologie od zavedení rámcových vzdělávacích programů v roce 2004. Tímto přichází na řadu výzkumná část. V té popisuji přípravu a plánování výzkumu, použité metody a předmět svého výzkumu. Práce je završena výsledky výzkumu a jejich interpretace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issues concerning with the use of digital technology while teaching art at schools in Pilsen. In the preliminary part of my work the term digital technology and technique are defined, than the development of the digital technology use since the RVP introduction in 2004. This is to get us to the research part where I occupy with the research preparation and planning, used methods and subject of my research. This thesis is completed by the research results and their interpretation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace- Andrea Majerova.pdfPlný text práce840,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Majerova-scan-V-Zikmundova-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Majerova-scan-O-Vancat-2013.PDFPosudek oponenta práce2,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby -Majerova Andrea_2013.PDFPrůběh obhajoby práce505,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7333

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.