Title: Digitální technologie ve výuce výtvarného oboru na středních a základních uměleckých školách Plzně
Other Titles: Digital technologies in the teaching process of Art Education at high schools and elementary art schools
Authors: Majerová, Andrea
Advisor: Zikmundová, Vladimíra
Referee: Vančát, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7333
Keywords: digitální technologie;pedagogický výzkum;rámcové vzdělávací programy;školní vzdělávací programy;hardware;software;grafické editory
Keywords in different language: digital technology;pedagogical research;RVP;school educational programme;hardware;software;graphic editor
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje problematice využívání digitální technologie ve výuce výtvarné výchovy na školách města Plzně. V úvodní části je definován pojem digitální technologie a technika, následně je nastíněn průběh ve využívání digitální technologie od zavedení rámcových vzdělávacích programů v roce 2004. Tímto přichází na řadu výzkumná část. V té popisuji přípravu a plánování výzkumu, použité metody a předmět svého výzkumu. Práce je završena výsledky výzkumu a jejich interpretace.
Abstract in different language: This thesis deals with the issues concerning with the use of digital technology while teaching art at schools in Pilsen. In the preliminary part of my work the term digital technology and technique are defined, than the development of the digital technology use since the RVP introduction in 2004. This is to get us to the research part where I occupy with the research preparation and planning, used methods and subject of my research. This thesis is completed by the research results and their interpretation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Andrea Majerova.pdfPlný text práce840,88 kBAdobe PDFView/Open
Majerova-scan-V-Zikmundova-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Majerova-scan-O-Vancat-2013.PDFPosudek oponenta práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby -Majerova Andrea_2013.PDFPrůběh obhajoby práce505,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7333

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.