Title: Pohyb krajinou
Other Titles: The moving through the nocturnal urban landscape
Authors: Kočandrlová, Helena
Advisor: Poláček, Stanislav
Referee: Vančát, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7337
Keywords: krajina;noc;město;malba;krajinomalba;obrazy;noční město
Keywords in different language: landscape;night;city;painting;paintings;nocturnal city
Abstract: Tématem mé práce je pohyb městskou noční krajinou. Toto téma jsem chtěla zpracovat mírně netradičně, nikoliv jako temnou záležitost, ale naopak barevnou. Vznikl cyklus devíti obrazů, které mají vztah k městům ve kterých jsem žila, žiji, či jsem je navštívila. Malby vycházejí z barevných skic, které mají svůj předobraz částečně ve fotografiích. Obrazy tedy vychází částečně z reality, avšak o reálné zobrazení jsem neusilovala. Zaměřila jsem se na zobrazení světel a reflexů nočního města. Barevnost je záměrně jasná a zářivá, mým záměrem bylo představit město jako dynamický organismus. V teoretické části se zabývám zobrazováním noční krajiny napříč dějinami umění, popisem mé vlastní práce a didaktickou transformací tématu.
Abstract in different language: The theme of my work is the moving through the nocturnal urban landscape. I wanted to handle this topic slightly unconventionally, not as a dark matter, but rather colorful. I created the cycle of nine paintings, which have been related to the cities I had lived in, or just visited. The paintings are based on colour scetches, which have a partial foreshadowing in photographies. Although, the paintings are therefore partly based on the reality, I have never endeavoured to depict the images realistically. I focused on the displaying of night city?s lights and reflexes. The colour pallet is intentionally bright and shining, as my purpose is to introduce the city as a dynamic organism. In the theoretical part of the thesis I deal with the displaying of nocturnal landscape across the history of fine art, with the description of my own work and with the metodological transformation of the theme.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_prace_Helena_Kocandrova_WEB.pdfPlný text práce13,91 MBAdobe PDFView/Open
Kocandrlova-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Kocandrlova-scan-O-Vancat-2013.PDFPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Kocandrlova Helena_2013.PDFPrůběh obhajoby práce467,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.