Název: Pohyb krajinou
Další názvy: The moving through the nocturnal urban landscape
Autoři: Kočandrlová, Helena
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Vančát, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7337
Klíčová slova: krajina;noc;město;malba;krajinomalba;obrazy;noční město
Klíčová slova v dalším jazyce: landscape;night;city;painting;paintings;nocturnal city
Abstrakt: Tématem mé práce je pohyb městskou noční krajinou. Toto téma jsem chtěla zpracovat mírně netradičně, nikoliv jako temnou záležitost, ale naopak barevnou. Vznikl cyklus devíti obrazů, které mají vztah k městům ve kterých jsem žila, žiji, či jsem je navštívila. Malby vycházejí z barevných skic, které mají svůj předobraz částečně ve fotografiích. Obrazy tedy vychází částečně z reality, avšak o reálné zobrazení jsem neusilovala. Zaměřila jsem se na zobrazení světel a reflexů nočního města. Barevnost je záměrně jasná a zářivá, mým záměrem bylo představit město jako dynamický organismus. V teoretické části se zabývám zobrazováním noční krajiny napříč dějinami umění, popisem mé vlastní práce a didaktickou transformací tématu.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of my work is the moving through the nocturnal urban landscape. I wanted to handle this topic slightly unconventionally, not as a dark matter, but rather colorful. I created the cycle of nine paintings, which have been related to the cities I had lived in, or just visited. The paintings are based on colour scetches, which have a partial foreshadowing in photographies. Although, the paintings are therefore partly based on the reality, I have never endeavoured to depict the images realistically. I focused on the displaying of night city?s lights and reflexes. The colour pallet is intentionally bright and shining, as my purpose is to introduce the city as a dynamic organism. In the theoretical part of the thesis I deal with the displaying of nocturnal landscape across the history of fine art, with the description of my own work and with the metodological transformation of the theme.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KVK) / Theses (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_prace_Helena_Kocandrova_WEB.pdfPlný text práce13,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocandrlova-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocandrlova-scan-O-Vancat-2013.PDFPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Kocandrlova Helena_2013.PDFPrůběh obhajoby práce467,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7337

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.