Název: Inscenovaná hudební fotografie jako zdroj (sebe)poznání - artefiletický projekt
Další názvy: Inscenation of music's photographs as source of (self-)cognition - artephiletic project
Autoři: Romová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Komzáková, Martina
Oponent: Mašek, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7341
Klíčová slova: projekt;artefiletika;volnočasové aktivity;inscenovaná hudební fotografie;ovládání fotoaparátu;kompozice;projekt a školní prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: project;artephiletics;free time activities;staged musical photography;camera control;composition;project and school environment
Abstrakt: V této práci se věnuji inscenované hudební fotografii jako zdroji (sebe)poznání. V teoretické části jsou popsány tři základní linie ? projekt, artefiletika a volnočasová aktivita jejichž propojením jsem mohla zrealizovat projekt. Jeho hlavní náplní bylo poznání funkcí fotoaparátu a tvorba kompozičně správných fotografií. Tento projekt byl zrealizován v podobě šesti setkání a na základě jeho realizace jsem mohla vyhodnotit, zda je možné inscenovanou hudební fotografii zařadit do výuky, byť jen volnočasové. V poslední kapitole teoretické části se věnuji popisu toho, za jakých podmínek a v jaké podobě by mohl být tento projekt realizován ve školních podmínkách.
Abstrakt v dalším jazyce: I am devoting myself to staged musical photography as source of (self-)cognition in this dissertation. There are three basic lines described in theoretical part - project, artephiletics, free time activity - I could implement project by linking them together. Its main purport was cognition of camera functions and creation of compositionally correct photographs. This project was implemented in form of six meetings and on basis of its realization I could evaluate if it is possible to incorporate staged musical photography to teaching, even to free time teaching. I dedicate last chapter of theoretical part to description of in what conditions and in what form could this project be implemented to school conditions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KVK) / Theses (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - inscenovana hudebni fotografie.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Romova-Scan-vedouci-Komzakova-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Romova-Scan-oponent-Masek-2013.PDFPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Romova Lucie_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7341

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.