Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČerníková, Veronikacs
dc.contributor.authorMarešová, Monikacs
dc.contributor.refereeKoláříková, Dagmarcs
dc.date.accepted2013-06-03cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:31:40Z
dc.date.available2012-04-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:31:40Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-30cs
dc.identifier51556cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7526
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá využitím humorných materiálů či materiálů uvolňující atmofséru ve třídě (poezie, film) k výuce francouzského jazyka. Klíčovou otázkou je, jak prostřednictvím humoru a těchto výukových materiálů studentům přiblížit francouzskou kulturu, a proč je vhodné tyto materiály ve výce používat. Teoretická část prezentuje čtyři typy materiálů (text, obrázek, komiks a video) a možnosti, jak s takovými materiály ve výuce pracovat. Každý typ materiálu je doplněn tabulkou, která učitelům nabízí aktivity roztříděné dle kompetencí, které žák při práci s daným materiálem rozvíjí. Praktická část nabízí konkrétní využití těchto materiálů v praxi. Pro každý typ materiálu je v práci představen konkrétní souhrn aktivit a cvičení, která rozvíjejí kompetence komunikativní, lingvistické i kulturní. Účelem této práce je ukázat, jak s těmito materiály ve výuce pracovat a poukázat na fakt, že humor ve výuce je velice důležitý: studenti se učí snadněji, se zájmem a bez strachu. Praktická část by měla pedagogům sloužit jakožto průvodce souborem cvičení a aktivit ve formě ?mini-manuálu?, ze kterého je odhadnutelné, k jakému kontextu se hodí a jaké kompetence u studentů rozvíjí.cs
dc.format94 s. (113 250).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isofrcs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjecthumorcs
dc.subjectFLEcs
dc.subjectvýuka francouzského jazykacs
dc.subjecthumoristický textcs
dc.subjecthumoristický obrázekcs
dc.subjectkomikscs
dc.subjecthumoristické videocs
dc.subjectAsterixcs
dc.titleHumor ve výuce francouzského jazykacs
dc.title.alternativeHumour in education of FLEen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra románských jazykůcs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the application of the humorous materials or the materials which relax the atmosphere in the class (poetry, movies) during the French teaching. The key question is: How can the teacher familiarize the students with the french culture by these materials and why is it convenient to use them. The theoretical part presents four kinds of materials (the text, the image, the comic and the video) and the possibilities how to work with them. Each kind of material is followed by the table, which classifies them according to the language competences which are developping. The practical part offers the concrete application of these materials. For each kind of material there are the concrete exercices and the concrete activities. The goal of this thesis is to demonstrate the advatages of the application of these materials in education and to show how to work with them. The practical part should serve as a "mini-handbook" for teachers.en
dc.subject.translatedhumouren
dc.subject.translatedFLEen
dc.subject.translatedteaching of frenchen
dc.subject.translatedhumorous texten
dc.subject.translatedhumorous imageen
dc.subject.translatedcomicsen
dc.subject.translatedhumorous videoen
dc.subject.translatedAsterixen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE Maresova.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
Maresova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce638,54 kBAdobe PDFView/Open
Maresova_oponent.PDFPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Maresova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce524,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.