Název: Výuka francouzštiny v profesním prostředí
Další názvy: The Teaching of French in Vocational Environment
Autoři: Novotná, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Koláříková, Dagmar
Oponent: Fenclová, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7528
Klíčová slova: vyučování;francouzština;FOS
Klíčová slova v dalším jazyce: teaching;french;FOS
Abstrakt: Práce popisuje vývoj výuky francouzštiny určené specificky pro posluchače v profesním prostředí. Rozebírá specifika takového vyučování a jeho hlavní typy. Dále poskytuje konkrétní příklad výukového programu připraveného pro konkrétní společnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The present dissertation describes the development of teaching of French designed for specific purposes. It gives its three main types used today and analyses its particularities. It also gives a specific example of a programme of French for specific purposes made for a specific company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KRO) / Theses (DRL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_G.Novotna.pdfPlný text práce9,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotna_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotna_oponent.PDFPosudek oponenta práce722,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotna_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce515,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7528

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.