Title: Výuka francouzštiny v profesním prostředí
Other Titles: The Teaching of French in Vocational Environment
Authors: Novotná, Gabriela
Advisor: Koláříková, Dagmar
Referee: Fenclová, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7528
Keywords: vyučování;francouzština;FOS
Keywords in different language: teaching;french;FOS
Abstract: Práce popisuje vývoj výuky francouzštiny určené specificky pro posluchače v profesním prostředí. Rozebírá specifika takového vyučování a jeho hlavní typy. Dále poskytuje konkrétní příklad výukového programu připraveného pro konkrétní společnost.
Abstract in different language: The present dissertation describes the development of teaching of French designed for specific purposes. It gives its three main types used today and analyses its particularities. It also gives a specific example of a programme of French for specific purposes made for a specific company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_G.Novotna.pdfPlný text práce9,71 MBAdobe PDFView/Open
Novotna_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Novotna_oponent.PDFPosudek oponenta práce722,05 kBAdobe PDFView/Open
Novotna_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce515,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.