Title: Francouzština pro specifické cíle a francouzština pro vysoké školy
Other Titles: French for specific aims and French for universities
Authors: Müllerová, Veronika
Advisor: Horová, Helena
Referee: Koláříková, Dagmar
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7529
Keywords: francouzština pro specifické účely;univerzitní francouzština;všeobecná francouzština;pedagogický program;mezinárodní společnost
Keywords in different language: french for specific aims;french for universities;common french;pedagogical syllabus;international company
Abstract: Cílem mé diplomové práce je vysvětlit a definovat výrazy ? francouzština pro specifické účely? a ?univerzitní francouzština?. Mimoto předkládá model pedagogického programu výuky francouzštiny pro specifické účely. Práce je rozdělena na tři hlavní části. Jedná se o teoretickou část, praktickou část a závěr. Jako celek vytváří přiblížení k problematice výuky v kontextu současného světa, který vyžaduje specializaci na všech úrovních profesního života. Přináší nám nový pohled na výuku cizích jazyků.
Abstract in different language: The aim of my diploma thesis is to explain the expressions French for specific aims and French for universities. Furthermore it provides an example of the pedagogical syllabus in education of French for specific aims. This thesis is divided in three main parts; it means theoretical part, practical part and then conclusion. As a whole it creates an approach to the issue of teaching in the context of contemporary professional world. It brings us the new point of view on teaching foreign languages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace VM.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Mullerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce542,88 kBAdobe PDFView/Open
Mullerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Mullerova.pdfPrůběh obhajoby práce273,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7529

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.