Název: Francouzština pro specifické cíle a francouzština pro vysoké školy
Další názvy: French for specific aims and French for universities
Autoři: Müllerová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Horová, Helena
Oponent: Koláříková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7529
Klíčová slova: francouzština pro specifické účely;univerzitní francouzština;všeobecná francouzština;pedagogický program;mezinárodní společnost
Klíčová slova v dalším jazyce: french for specific aims;french for universities;common french;pedagogical syllabus;international company
Abstrakt: Cílem mé diplomové práce je vysvětlit a definovat výrazy ? francouzština pro specifické účely? a ?univerzitní francouzština?. Mimoto předkládá model pedagogického programu výuky francouzštiny pro specifické účely. Práce je rozdělena na tři hlavní části. Jedná se o teoretickou část, praktickou část a závěr. Jako celek vytváří přiblížení k problematice výuky v kontextu současného světa, který vyžaduje specializaci na všech úrovních profesního života. Přináší nám nový pohled na výuku cizích jazyků.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my diploma thesis is to explain the expressions French for specific aims and French for universities. Furthermore it provides an example of the pedagogical syllabus in education of French for specific aims. This thesis is divided in three main parts; it means theoretical part, practical part and then conclusion. As a whole it creates an approach to the issue of teaching in the context of contemporary professional world. It brings us the new point of view on teaching foreign languages.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace VM.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mullerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce542,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mullerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Mullerova.pdfPrůběh obhajoby práce273,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7529

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.