Název: Porovnání mentality Čechů a Rusů
Další názvy: Comparison the mentality of Czechs and Russians
Autoři: Zeykan, Valeriya
Vedoucí práce/školitel: Urieová, Libuše
Oponent: Němcová, Bohuslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7534
Klíčová slova: mentalita;Rusové;Češi;národ;národní identita;národní charakter;národní hrdost;vlastenectví
Klíčová slova v dalším jazyce: mentality;Russians;Czechs;nation;national identity;national character;national pride;patriotism
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje popis a porovnání mentality Rusů a Čechů. Zaměřuje se na jejich kulturní a historický vývoj, který může mít vliv na utváření určitých postojů. Práce dále obsahuje statistické údaje, které pomáhají vytvořit celkový obraz o mentalitách těchto národů a porovnat je. Práce je rozdělena na pět kapitol. V první kapitole se vysvětluje pojem mentalita. Druha kapitola vymezuje hlavní pojmy, jako jsou například národ, národní identita a národní charakter. Třetí a čtvrtá kapitola se zabývají samotným popisem mentality Rusů a Čechů. Pátá kapitola obsahuje porovnání těchto mentalit.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis contains a description and comparison the mentality of Russians and Czechs. It focuses on the cultural and historical developments that may have an influence on the formation of specific attitudes. Thesis also contains statistical data that help to create an overall view of mentalities of these nations and compare them. The work is divided into five chapters. The first chapter explains the concept of mentality. The second chapter defines the main concepts such as nation, national identity and national character. The third and the fourth chapters deal with the the actual description of the the mentality of Russians and Czechs. The fifth chapter contains a comparison of these mentalities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Zeykan.pdfPlný text práce656,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeykan1.JPGPosudek vedoucího práce325 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Zeykan - oponent1.JPGPosudek oponenta práce426,42 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Zeykan.JPGPrůběh obhajoby práce84,84 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7534

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.