Název: Hotel Gondola Plzeň. Překlad webových stránek z češtiny do ruštiny.
Další názvy: Hotel Gondola Plzeň. Translation of website from Czech to Russian.
Autoři: Gschwengová, Alexandra
Vedoucí práce/školitel: Němcová, Bohuslava
Oponent: Korostenski, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7535
Klíčová slova: překlad;slovník;ruština;teorie překladu;překladatelský komentář;analýza textu;turizmus;gastronomie;hotel
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;dictionary;Russian;theory of translation;translator's commentary;analysis of the text;tourism;gastronomy;hotel
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na překlad vybraných částí webových stránek hotelu Gondola z češtiny do ruštiny. Kromě hlavní praktické části obsahuje rovněž analýzu výchozího textu, teoretickou část, překladatelský komentář a česko-ruský slovník.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is focused on the translation of selected parts of the websites of Hotel Gondola from the Czech to the Russian language. Except for the basic practical part of translation, the thesis contains also an analysis of the original text, a theoretical part, a translator's commentary and a Czech-Russian dictionary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_GSCHWENGOVA_ALEXANDRA.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gschwengova1 - Golcakova.JPGPosudek vedoucího práce431,54 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Gschwengova - Korostenski.JPGPosudek oponenta práce126,06 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby.JPGPrůběh obhajoby práce108,29 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7535

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.