Title: Mechanizmus pro upínání obrobku na soustružnickém pracovišti - část v koníku
Other Titles: Mechanism for clamping the workpiece on the lathe workplace - part of the tailstock
Authors: Čerevko, Dimitrij
Advisor: Krátký, Jaroslav
Krátký, Jaroslav
Referee: Hudec, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7548
Keywords: Pinola;šnekové soukolí;otočný hrot;soustruh;CAD;PREV
Keywords in different language: Quill;worm gear;rotating center;lathe;CAD;PREV
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rešerší upínacích prostředků. Hlavním cílem je návrh upínacího mechanismu v pinole koníku podle zadaných parametrů. Výpočty byly provedeny ručně i pomocí výpočtového programu PREV.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with retrieval fixture. The main objective is to design the clamping mechanism in the tailstock quill according to the specified parameters. Calculations were performed manually and using the calculation program PREV.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BD-Dimitrij CEREVKO.pdfPlný text práce4,79 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Cerevko.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Cerevko.pdfPosudek oponenta práce769,06 kBAdobe PDFView/Open
Cerevko.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.