Název: Mechanizmus pro upínání obrobku na soustružnickém pracovišti - část v koníku
Další názvy: Mechanism for clamping the workpiece on the lathe workplace - part of the tailstock
Autoři: Čerevko, Dimitrij
Vedoucí práce/školitel: Krátký, Jaroslav
Krátký, Jaroslav
Oponent: Hudec, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7548
Klíčová slova: Pinola;šnekové soukolí;otočný hrot;soustruh;CAD;PREV
Klíčová slova v dalším jazyce: Quill;worm gear;rotating center;lathe;CAD;PREV
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá rešerší upínacích prostředků. Hlavním cílem je návrh upínacího mechanismu v pinole koníku podle zadaných parametrů. Výpočty byly provedeny ručně i pomocí výpočtového programu PREV.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with retrieval fixture. The main objective is to design the clamping mechanism in the tailstock quill according to the specified parameters. Calculations were performed manually and using the calculation program PREV.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKS) / Bachelor´s works (DMD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BD-Dimitrij CEREVKO.pdfPlný text práce4,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Cerevko.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Cerevko.pdfPosudek oponenta práce769,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerevko.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7548

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.