Title: Návrh minikáry 2012 - část B
Other Titles: Design of minicart 2012 - part B
Authors: Novák, David
Advisor: Němec, Ladislav
Němec, Ladislav
Referee: Vlček, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7550
Keywords: minikára;zavěšení kol;brzdy;řízení;geometrie kol;minikárový sport
Keywords in different language: minicar;wheel suspension;brakes;steering linkage;wheel geometry;minicars sport
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešerši historie a současnosti minikárového sportu, rešerši technických předpisů pro stavbu minikár, varianty možných řešení zadaných prvků a konstrukční návrh minikáry. Modely konstrukčního řešení byly vytvořeny v programu Siemens NX
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the history and present development of minicars, on technical regulations affecting its construction, on possible solutions of given components and on constructional design of a minicar. Models of constructional solutions were created in the program Siemens NX
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_prace_David_Novak_Navrh_minikary_2012_cast_B.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Novak David.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - David Novak.pdfPosudek oponenta práce736,6 kBAdobe PDFView/Open
Novak David.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.