Název: Návrh minikáry 2012 - část B
Další názvy: Design of minicart 2012 - part B
Autoři: Novák, David
Vedoucí práce/školitel: Němec, Ladislav
Němec, Ladislav
Oponent: Vlček, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7550
Klíčová slova: minikára;zavěšení kol;brzdy;řízení;geometrie kol;minikárový sport
Klíčová slova v dalším jazyce: minicar;wheel suspension;brakes;steering linkage;wheel geometry;minicars sport
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje rešerši historie a současnosti minikárového sportu, rešerši technických předpisů pro stavbu minikár, varianty možných řešení zadaných prvků a konstrukční návrh minikáry. Modely konstrukčního řešení byly vytvořeny v programu Siemens NX
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on the history and present development of minicars, on technical regulations affecting its construction, on possible solutions of given components and on constructional design of a minicar. Models of constructional solutions were created in the program Siemens NX
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKS) / Bachelor´s works (DMD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka_prace_David_Novak_Navrh_minikary_2012_cast_B.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Novak David.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - David Novak.pdfPosudek oponenta práce736,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak David.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7550

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.