Title: Šoupátkový uzávěr sypkých hmot
Other Titles: Slide gate of bulk materials
Authors: Smrčina, Tomáš
Advisor: Krátký, Jaroslav
Krátký, Jaroslav
Referee: Anděl, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7552
Keywords: šoupátkový uzávěr sypkých hmot;víceotáčkový servopohon;pohybový šroub;ložiska;CAD;PREV
Keywords in different language: slide gate of bulk materials;multiturn servo;motion screw;bearings;CAD;PREV
Abstract: Bakalářská práce se zabývá náhradou stávajícího ručního pohonu šoupátkového uzávěru za motoricky poháněný. Šoupátkový uzávěr má za úkol otevírat a uzavírat výpusť na dně zásobníku. Byl vybrán pohon od firmy Auma, navržen pohybový mechanizmus, který otevírá a zavírá uzavírací list šoupátkového uzávěru. Výpočet byl překontrolován pomocí výpočtového programu PREV a dále byl vypracován konstrukční návrh a výkresy v programu Autodesk Inventor 2013. V bakalářské práci jsou použity teoretické výpočty v praktických aplikacích.
Abstract in different language: Bachelor work deals with the replacement of the existing manual drive of slide gates for the motor-powered drive. The slide gate is intended to open and close the drain at the bottom of the tank. Chosen drive is from Auma company, designed motion mechanism that opens and closes the closing sheet of the slide gate. The calculation was checked by the calculation program PREV and design and drawings were developed in Autodesk Inventor 2013. In the bachelor work there are used theoretical calculations in practical applications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_FINAL.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Smrcina.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Smrcina.pdfPosudek oponenta práce715,74 kBAdobe PDFView/Open
Smrcina.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.