Název: Šoupátkový uzávěr sypkých hmot
Další názvy: Slide gate of bulk materials
Autoři: Smrčina, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Krátký, Jaroslav
Krátký, Jaroslav
Oponent: Anděl, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7552
Klíčová slova: šoupátkový uzávěr sypkých hmot;víceotáčkový servopohon;pohybový šroub;ložiska;CAD;PREV
Klíčová slova v dalším jazyce: slide gate of bulk materials;multiturn servo;motion screw;bearings;CAD;PREV
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá náhradou stávajícího ručního pohonu šoupátkového uzávěru za motoricky poháněný. Šoupátkový uzávěr má za úkol otevírat a uzavírat výpusť na dně zásobníku. Byl vybrán pohon od firmy Auma, navržen pohybový mechanizmus, který otevírá a zavírá uzavírací list šoupátkového uzávěru. Výpočet byl překontrolován pomocí výpočtového programu PREV a dále byl vypracován konstrukční návrh a výkresy v programu Autodesk Inventor 2013. V bakalářské práci jsou použity teoretické výpočty v praktických aplikacích.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor work deals with the replacement of the existing manual drive of slide gates for the motor-powered drive. The slide gate is intended to open and close the drain at the bottom of the tank. Chosen drive is from Auma company, designed motion mechanism that opens and closes the closing sheet of the slide gate. The calculation was checked by the calculation program PREV and design and drawings were developed in Autodesk Inventor 2013. In the bachelor work there are used theoretical calculations in practical applications.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKS) / Bachelor´s works (DMD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA_PRACE_FINAL.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Smrcina.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Smrcina.pdfPosudek oponenta práce715,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smrcina.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7552

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.