Title: Konstrukce vstřikovací formy pro výrobu plastových dílů
Other Titles: Construction of injection mold for the production of platic parts
Authors: Švamberk, Michal
Advisor: Votápek, Petr
Hynek, Martin
Referee: Raab, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7553
Keywords: Vstřikovací forma;plastová součást;klimatizace;CAD;Unigraphics
Keywords in different language: Injection mold;plastic parts;air conditioning;CAD;Unigraphics
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh vstřikovací formy na výrobu plastové součásti do klimatizace v automobilovém průmyslu. Forma byla zkonstruována v CAD systému Unigraphics NX 8.0.
Abstract in different language: Bachelor of work includes design of the injection mold for the production of plastic parts in their conditioning in the automotive industry. The injection mold was designed in the CAD system Unigraphics NX 8.0.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_svamberk_2013.pdfPlný text práce11,2 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Svamberk.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Svamberk.pdfPosudek oponenta práce643,94 kBAdobe PDFView/Open
Svamberk.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.