Název: Analýza a návrh bubnové třecí brzdy
Další názvy: Analysis and design of friction drum brake
Autoři: Havlín, Marek
Vedoucí práce/školitel: Němec, Ladislav
Němec, Ladislav
Oponent: Kopecký, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7554
Klíčová slova: bubnová brzda;štít brzdy;obložení;čelist;model
Klíčová slova v dalším jazyce: drum brake;backing plate;lining;shoe brake;model
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou základních typů bubnových třecích brzd, základními výpočty a konstrukčním řešením bubnové brzdy na praktickém příkladu. Tato práce má dvě základní části. V první časti je věnována základním informacím jednotlivých brzd a jejich výpočtům. Druhá část je zaměřena na konstrukci vybrané brzdy. Veškeré 3D modely a výrobní výkresy byly vytvořeny pomocí programu NX Unigraphics 7.5.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis analyzes the basic types of friction drum brakes, basic calculations and design solutions of drum brakes on a practical example. This work has two basic parts. The first part is devoted to the basic information of the brakes and their calculations. The second part is focused on the design of the selected brake. All 3D models and manufacturing drawings were created using Unigraphics NX 5.7
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_2013.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Havlin.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Havlin.pdfPosudek oponenta práce812,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlin.pdfPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7554

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.