Title: Optimalizace převodového mechanismu malé vodní elektrárny
Other Titles: Optimization of the transmission mechanism for the small hydro plant
Authors: Novák, Ladislav
Advisor: Formánek, Josef
Kořínek, Jiří
Referee: Souček, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7556
Keywords: malá vodní elektrárna;MVE;převodové mechanismy;řemenové převody;klínový řemen;výpočet;CAD
Keywords in different language: small hydropower plant;transmission mechanisms;belt transmissions;V-belt;calculation;CAD
Abstract: Tato bakalářská práce obsahuje historii a popis funkce malých vodních elektráren. Hlavní náplní práce je zhodnocení možných variant převodových mechanismů pro konkrétní malou vodní elektrárnu. Součástí práce je návrh a výpočet zvoleného vhodného převodového mechanismu.
Abstract in different language: This bachelor thesis contains a history and description of the function of small hydropower plants. The main content evaluates possible variants of the transmission mechanisms for the specific small hydropower plant. Part of this thesis is the design and calculation of the selected transmission mechanism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novak_L_BP_2013.pdfPlný text práce16,86 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Novak.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Ladislav Novak.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Novak Ladislav.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.