Název: Optimalizace převodového mechanismu malé vodní elektrárny
Další názvy: Optimization of the transmission mechanism for the small hydro plant
Autoři: Novák, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Formánek, Josef
Kořínek, Jiří
Oponent: Souček, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7556
Klíčová slova: malá vodní elektrárna;MVE;převodové mechanismy;řemenové převody;klínový řemen;výpočet;CAD
Klíčová slova v dalším jazyce: small hydropower plant;transmission mechanisms;belt transmissions;V-belt;calculation;CAD
Abstrakt: Tato bakalářská práce obsahuje historii a popis funkce malých vodních elektráren. Hlavní náplní práce je zhodnocení možných variant převodových mechanismů pro konkrétní malou vodní elektrárnu. Součástí práce je návrh a výpočet zvoleného vhodného převodového mechanismu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis contains a history and description of the function of small hydropower plants. The main content evaluates possible variants of the transmission mechanisms for the specific small hydropower plant. Part of this thesis is the design and calculation of the selected transmission mechanism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKS) / Bachelor´s works (DMD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Novak_L_BP_2013.pdfPlný text práce16,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Novak.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Ladislav Novak.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak Ladislav.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7556

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.