Title: Mechanická ohýbačka drátu stavední výztuže
Other Titles: Mechanical bender of structural wire reinforcement
Authors: Lamač, Tomáš
Advisor: Duník, Miroslav
Duník, Miroslav
Referee: Vaněk, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7562
Keywords: Stavební výztuž;mechanická ohýbačka;tváření
Keywords in different language: Structural reinforcement;mechanical bender;forming
Abstract: Jedná se o bakalářskou práci konstrukčního návrhu mechanické ohýbačky stavební výztuže. Řešení je hledáno na základě rešerše možných technologických způsobů s kombinací vlastních myšlenek autora. Výsledný návrh ohýbačky je rozveden do dvou konstrukčních variant. Obě varianty lze pohánět pomocí tří rozdílných typů pohonů. Veškeré důležité parametry jsou podloženy výpočty. Práce obsahuje kompletní model vypracovaný v CAD programu a výkresovou dokumentaci.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the construction proposal of the mechanical bender of structural reinforcement. The solution is fading upon the research of the technological methods with combination of the own ideas of actor. The find proposal of the bender is dividend to two construction ways. The both ways can be driven by free different methods of power. All important parameters has been exactly calculated. The thesis includes the model made in CAD software and the documentation of the drawing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_LAMAC_2013.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Lamac.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Lamac.pdfPosudek oponenta práce964,76 kBAdobe PDFView/Open
Lamac.pdfPrůběh obhajoby práce1,17 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.