Název: Mechanická ohýbačka drátu stavední výztuže
Další názvy: Mechanical bender of structural wire reinforcement
Autoři: Lamač, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Duník, Miroslav
Duník, Miroslav
Oponent: Vaněk, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7562
Klíčová slova: Stavební výztuž;mechanická ohýbačka;tváření
Klíčová slova v dalším jazyce: Structural reinforcement;mechanical bender;forming
Abstrakt: Jedná se o bakalářskou práci konstrukčního návrhu mechanické ohýbačky stavební výztuže. Řešení je hledáno na základě rešerše možných technologických způsobů s kombinací vlastních myšlenek autora. Výsledný návrh ohýbačky je rozveden do dvou konstrukčních variant. Obě varianty lze pohánět pomocí tří rozdílných typů pohonů. Veškeré důležité parametry jsou podloženy výpočty. Práce obsahuje kompletní model vypracovaný v CAD programu a výkresovou dokumentaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the construction proposal of the mechanical bender of structural reinforcement. The solution is fading upon the research of the technological methods with combination of the own ideas of actor. The find proposal of the bender is dividend to two construction ways. The both ways can be driven by free different methods of power. All important parameters has been exactly calculated. The thesis includes the model made in CAD software and the documentation of the drawing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_LAMAC_2013.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Lamac.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Lamac.pdfPosudek oponenta práce964,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lamac.pdfPrůběh obhajoby práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7562

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.