Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřížek, Michal
dc.contributor.advisorKřížek, Michal
dc.contributor.authorKalčík, Jakub
dc.contributor.refereeŠpirk, Stanislav
dc.date.accepted2013-08-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:32:18Z
dc.date.available2013-02-04cs
dc.date.available2014-02-06T12:32:18Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-28
dc.identifier53866
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7564
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh hydraulicky ovládaného spojovacího členu pro spojení rotačních bran Breviglieri Magnum 3 a secího stroje Privat Drill 300 za účelem vytvoření secí kombinace. Cílem této práce je vytvořit spojovací člen tak, aby bylo dosaženo co nejmenšího zatížení tažného prostředku. Bakalářská práce se vyvíjí od koncepčních návrhů dvou variant, přes analytické výpočty. Po vyhodnocení byla finální varianta zkontrolována pomocí MKP v systému NX8 a dále byla zhotovena výkresová dokumentace.cs
dc.format45 s. (24 227 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53866-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsecí strojcs
dc.subjectrotační bránycs
dc.subjectsecí kombinacecs
dc.subjectvibrační bránycs
dc.subjectseťové lůžkocs
dc.subjectsmykovánícs
dc.subjectspojovací člencs
dc.subjecthydromotorcs
dc.subjectčepycs
dc.subjectjäklcs
dc.subjecttříbodový závěscs
dc.subjectřepka olejkacs
dc.subjecttraktorcs
dc.titleHydraulicky ovládaný spojovací člen rotačních bran a secího strojecs
dc.title.alternativeHydraulically actuated coupler power harrow and seed drillen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor work focus on engineering design of hydraulically actuated coupler for connecting power harrow Breviglieri Magnum 3 and seed drill Privat Drill 300 for the purpose of creating seed combination. The goal of this work is to create the coupler so there is as little stress on the tractor as possible. The Bachelor work is developed based on two variations of conceptual design, over analytic calculations. After evaluation the final variant has been checked using MKP in NX8 system and design documentation has been made.en
dc.subject.translatedseed drillen
dc.subject.translatedpower harrowsen
dc.subject.translatedseed combinationen
dc.subject.translatedvibrating harrowen
dc.subject.translatedseed beden
dc.subject.translatedsmoothingen
dc.subject.translatedcoupleren
dc.subject.translatedhydraulicen
dc.subject.translatedpinsen
dc.subject.translatedjäklen
dc.subject.translatedlinkageen
dc.subject.translatedrapeen
dc.subject.translatedtractoren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kalcik_2013.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Kalcik.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Kalcik.pdfPosudek oponenta práce757,96 kBAdobe PDFView/Open
Kalcik.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.