Název: Měřící zařízení pro měření zvukových polí
Další názvy: Sound field measurements
Autoři: Hála, Filip
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Michal
Křížek, Michal
Oponent: Kutlwašer, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7565
Klíčová slova: zvuk;hluk;akustická kamera;beamforming;lokalizace zdroje hluku
Klíčová slova v dalším jazyce: sound;noise;acoustical camera;beamforming;identification of noise source
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o problematice monitorování zvukových polí pomocí metody beamformingu. Na základě zpracované teorie je v praktické části navržena konstrukce akustické kamery, která je jako výsledek práce vyrobena a smontována.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with issue of mapping noise sources by beamforming. On the basis of theoretical part of thesis the optimal design of acoustical camera is chosen. This camera is produced and assembled as a result of this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKS) / Bachelor´s works (DMD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Hala_Filip_2013.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Hala.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Hala.pdfPosudek oponenta práce677,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hala.pdfPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7565

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.