Title: Měřící zařízení pro měření zvukových polí
Other Titles: Sound field measurements
Authors: Hála, Filip
Advisor: Křížek, Michal
Křížek, Michal
Referee: Kutlwašer, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7565
Keywords: zvuk;hluk;akustická kamera;beamforming;lokalizace zdroje hluku
Keywords in different language: sound;noise;acoustical camera;beamforming;identification of noise source
Abstract: Bakalářská práce pojednává o problematice monitorování zvukových polí pomocí metody beamformingu. Na základě zpracované teorie je v praktické části navržena konstrukce akustické kamery, která je jako výsledek práce vyrobena a smontována.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with issue of mapping noise sources by beamforming. On the basis of theoretical part of thesis the optimal design of acoustical camera is chosen. This camera is produced and assembled as a result of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Hala_Filip_2013.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Hala.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Hala.pdfPosudek oponenta práce677,02 kBAdobe PDFView/Open
Hala.pdfPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.