Název: Poruchy a diagnostika valivých ložisek
Další názvy: Failures and diagnostics of roller bearings
Autoři: Cibulka, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Vaněk, Václav
Vaněk, Václav
Oponent: Duník, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7568
Klíčová slova: valivá ložiska;diagnostika;poruchy;spolehlivost;životnost;materiály;provedení;vývojový diagram
Klíčová slova v dalším jazyce: roller bearings;diagnostics;fault;reliability;durability;materials;design;flowchart
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá valivými ložisky obecně hned z několika pohledů jako například z hlediska volby materiálů, konstrukčního provedení apod. Hlavním tématem je diagnostika závad a to od zjištění až po opravy. Součástí práce je i výpočet spolehlivosti a životnosti ložiska. Výpočet životnosti je proveden dvěma různými způsoby na konkrétním vzorku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with roller bearings generally from several perspectives, for example choice of material, design etc. The main topic is a fault diagnostics from detection to repair. This thesis also includes the calculation of reliability and durablity of the bearings. Lifetime calculation is carried out in two different ways on the specific sample.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKS) / Bachelor´s works (DMD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_CibulkaV.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Cibulka.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Cibulka.pdfPosudek oponenta práce832,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cibulka.pdfPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7568

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.