Title: Konstrukční návrh přívěsu na přepravu lodí
Other Titles: Construction design of trailer for boat transportation
Authors: Kotes, Milan
Advisor: Lašová, Václava
Lašová, Václava
Referee: Němec, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7574
Keywords: Užitné přívěsy;konstrukční návrh;kanoe;konstrukce;CAD;Solid Works 2009;NX 8.0;počítačová analýza
Keywords in different language: Utility trailers;construction design;boat;design;CAD;Solid Works 2009;NX 8.0;computer analysis
Abstract: Konstrukční návrh přívěsu na přepravu kanoí, konstrukce a výkresy byly zhotoveny v programu Solid Works 2009. Výpočtová část s analýzou byla zhotovena v programu NX 8.0.
Abstract in different language: Construction design of trailer for boats, construction and drawings were made in program Solid Works 2009. Calculations and analysis were made in program NX 8.0.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP3 _1997-2003 word_.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Kotes.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Kotes.pdfPosudek oponenta práce887,91 kBAdobe PDFView/Open
Kotes.pdfPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7574

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.